PoradyPoradyPostój pojazdu i zatrzymanie pojazdu. Jak je rozróżnić?

Postój pojazdu i zatrzymanie pojazdu. Jak je rozróżnić?

W przepisach często spotkamy się z określeniami „postój pojazdu” i „zatrzymanie pojazdu”. Co dokładnie oznaczają i jak je prawidłowo rozróżniać?

Wielu kierującym mieszają się terminy dotyczące postoju pojazdu i zatrzymania pojazdu. Inni wręcz używają ich współzamiennie, co bez wątpienia jest dużym błędem. Postój pojazdu i zatrzymanie pojazdu to zupełnie osobne kwestie, a niewłaściwe rozróżnienie ich prowadzi do powstawania nieprzyjemnych sytuacji na drodze – z powstaniem kolizji lub nałożeniem mandatu włącznie. Czym się wobec tego różni postój pojazdu od zatrzymania pojazdu? Oto wszystko, co warto wiedzieć na ich temat.

Postój pojazdu i zatrzymanie pojazdu – co o nich mówią przepisy?

Definicję postoju pojazdu i zatrzymania pojazdu zawarto w ustawie Prawo o ruchu drogowym – dokładnie w art. 2 pt 29 i 30. Według tego dokumentu postojem pojazdu nazywamy „unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę”. Z kolei zatrzymanie pojazdu to „unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów”.

Zatrzymanie a postój. Jak je odróżnić?

Po wczytaniu się w te definicje można spostrzec, że o ile każdy postój jest zatrzymaniem, tak nie każde zatrzymanie jest postojem. O postoju mówimy zawsze w przypadku ponad minutowego braku ruchu pojazdu wynikającego z woli kierującego, np. chcącego zaparkować samochód w wyznaczonym miejscu na parkingu. Zatrzymanie pojazdu jest zawsze krótsze (trwa mniej niż minutę) i może wynikać z zasad ruchu drogowego, np. konieczności zatrzymania się na światłach lub w korku. Ale nie musi – kierowca może się też zatrzymać, by np. wysadzić pasażera lub celem poszukania czegoś we wnętrzu auta, zdjęcia kurtki i z wielu innych powodów.

Zakaz postoju i zakaz zatrzymywania się – jak odróżnić te znaki?

Właściwe rozróżnianie postoju pojazdu od zatrzymania pojazdu jest kluczowe do prawidłowej interpretacji znaków zakazu postoju i znaków zatrzymywania się, które przecież są powszechnie spotykane na polskich drogach. O zakazie postoju mówi znak B-35 mający postać koła z niebieskim tłem i czerwoną ramką oraz charakterystycznym czerwonym przekreśleniem. Bardzo często bywa on mylony ze znakiem B-36, czyli zakazem zatrzymywania się. Różni się on tylko obecnością drugiego przekreślenia, wskutek czego jest on kołem z niebieskim tłem, czerwoną ramką i dwiema skrzyżowanymi, czerwonymi liniami.

Znak zakaz postoju B-35
Znak B-35 „zakaz postoju”
Znak zakaz zatrzymywania się B-36
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”

Warto podkreślić, że obydwa te znaki obowiązują tylko w po tej stronie drogi, po której zostały umieszczone.

Postój pojazdu i zatrzymanie pojazdu – gdzie jest możliwe?

Przepisy jasno określają, w których miejscach dozwolony jest postój lub zatrzymanie pojazdu, a także gdzie jest to zabronione. Jak można się domyślać, nie można zostawiać pojazdu na dłużej niż minutę zarówno w strefie objętej znakiem B-35, jak i B-36 (postój jednoznacznie wiąże się z zatrzymaniem pojazdu). Można się natomiast zatrzymać za znakiem zakazu postoju – o ile będziemy pamiętać o tym, by nie stać tam dłużej niż minutę.

Zatrzymując pojazd (w ramach zatrzymania lub postoju) trzeba pamiętać o tym, by nie utrudniał on widoczności innych kierujących i sam był dobrze dla nich widoczny. Pozostawiony pojazd nie może poza tym utrudniać płynności ruchu i zagrażać jego bezpieczeństwu. Jeśli znaki nie zabraniają zatrzymywania się na jezdni, należy zrobić to możliwie jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. Chcąc pozostawić pojazd na dłużej poza obszarem zabudowanym trzeba pamiętać o tym, by znajdował się on poza jezdnią (o ile taki postój jest możliwy).

Przepisy dopuszczają zatrzymanie i postój pojazdu o DMC nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych, pod warunkiem że:

 1. Nie zabraniają tego znaki;
 2. Szerokość chodnika nie jest mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;
 3. Zaparkowany przednią osią na drodze dla pieszych pojazd nie utrudnia ruchu innych pojazdów na jezdni.

Pojazd można postawić na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi. Dozwolone jest pozostawienie tam całego samochodu lub motoroweru, motocykla i wózka rowerowego, ale pod warunkiem spełnienia powyższych punktów 1. i 2. Przepisy dodają, że „inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi”.

Zatrzymanie pojazdu. Gdzie jest zabronione?

W art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym wyszczególniono miejsca, w których niedopuszczalne jest zatrzymanie lub postój pojazdu. Więcej obostrzeń w tym zakresie tyczy się zatrzymania pojazdu, ponieważ wg przepisów „zabrania się zatrzymania pojazdu:

 1. na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 2. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 3. w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
 4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 6. w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
 7. na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 8. na pasie między jezdniami;
 9. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
 10. w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 11. na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie dla rowerów, z wyjątkiem roweru.”
Postój pojazdu zatrzymanie pojazdu 01
Widząc znak B-35 lub B-36 z dodatkową tabliczką warto dokładnie zapoznać się z jej treścią. Być może zakaz zatrzymywania obowiązuje np. w określonych sytuacjach lub tylko w niektórych godzinach.

Postój pojazdu. Gdzie jest zabroniony?

Odnośnie postoju pojazdu prawo natomiast mówi o tym, że „zabrania się postoju:

 1. w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 2. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 3. przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 4. w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 5. na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.”

Oprócz tego zarówno zatrzymanie, jak i postój niedopuszczalne są na drogach ekspresowych i autostradach. Wyjątkiem jest tu zatrzymanie lub postój wynikający z problemów technicznych, np. awarii. W takiej sytuacji pojazd trzeba usunąć z jezdni i odpowiednio go zabezpieczyć, a następnie wezwać pomoc.

Polecamy również:

Więcej na temat znaku B-35 (zakaz postoju)

Jaki jest mandat za złe parkowanie?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji