PoradyPoradyMandat z zagranicy – czy da się uniknąć? Jak opłacić mandat?

Mandat z zagranicy – czy da się uniknąć? Jak opłacić mandat?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, polscy kierowcy mogą być ścigani za prawie każde wykroczenie drogowe popełnione na terenie Unii Europejskiej. Dowiedz się, co zrobić po otrzymaniu mandatu z zagranicy.

Jeszcze nie tak dawno kierowca z Polski, który przekroczył dozwoloną prędkość i został zarejestrowany przez fotoradar w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mógł w zasadzie czuć się bezkarny. Wszystko dlatego, że przed 2015 rokiem brakowało ujednoliconego, międzynarodowego systemu, który ułatwiałby wymianę informacji pomiędzy służbami mundurowymi z różnych krajów.

W praktyce oznaczało to, że zagraniczna policja musiała każdorazowo występować z wnioskiem do prokuratury lub wydziału komunikacji w Polsce o przekazanie danych adresowych właściciela pojazdu, którego dotyczy wykroczenie. Cała procedura była dość skomplikowana i długotrwała, a w związku z tym także kosztowna. Dlatego zwykle odstępowano od egzekucji zagranicznego mandatu, jeśli jego wysokość nie przekraczała 70 euro.

niemiecka autostrada
Na niemieckich autostradach fotoradary występują znacznie częściej niż w Polsce, a do tego nie są one tak dobrze widoczne jak u nas. Zwykle należy się ich spodziewać w okolicach zjazdów.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie w 2015 roku, kiedy to weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dzięki tym przepisom procedura karania piratów drogowych na terenie UE została uproszczona i przebiega znacznie szybciej.

W myśl obowiązujących przepisów za przekazywanie organom ścigania informacji o danych osobowych poszukiwanych kierowców odpowiadają Krajowe Punkty Kontaktowe. W przypadku naszego kraju KPK posiada dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), co pozwala błyskawicznie ustalić właściciela auta, które np. zostało uwiecznione na zdjęciu z fotoradaru – wystarczy jedynie numer rejestracyjny.

Za co można dostać mandat z zagranicy?

Wspomniana wyżej dyrektywa jednoznacznie określa, w jakich przypadkach zagraniczne służby mogą zwrócić się do Krajowego Punktu Kontaktowego o udostępnienie danych polskiego kierowcy. Mandat z zagranicy otrzymamy za:

  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości;
  • niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa;
  • niezastosowanie się do czerwonego sygnału świetlnego;
  • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu;
  • kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających;
  • niedopełnienie obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych;
  • korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu;
  • niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem.

Należy przy tym pamiętać, że mandat zostanie nałożony zgodnie z taryfikatorem obowiązującym w kraju, w którym doszło do wykroczenia.

Mandaty za prędkość w Niemczech – ile kosztuje szybka jazda?

Jak wygląda procedura karania kierowców za wykroczenia popełnione za granicą?

W przypadku zdjęcia z zagranicznego fotoradaru, policja wnioskuje do Krajowego Punktu Kontaktowego o ujawnienie danych kierowcy (właściciela pojazdu), a w odpowiedzi KPK przekazuje drogą elektroniczną jego adres. Następnie organy ścigania wysyłają do Polski wezwanie do zapłaty wraz z mandatem i fotografią. Co ważne, dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski, ale dotyczy to tylko najważniejszych informacji, tak aby były one zrozumiałe dla sprawcy.

Mandat zza granicy
Taki list możemy dostać od włoskiej policji za jazdę po buspasie. Ważna uwaga: we Włoszech mandaty przedawniają się dopiero po upływie 5 lat!

Opłacenie mandatu (o tym więcej poniżej) kończy sprawę. Jeśli jednak po upływie wyznaczonego terminu system nie odnotuje wpłaty, kierowca otrzyma ponaglenie, co często wiąże się z podwojeniem wysokości mandatu. W przypadku dalszego nieuregulowania należności, zagraniczna policja kieruje sprawę do polskiego sądu, który właściwie z automatu orzeka o winie kierującego. Wówczas egzekucja mandatu zostanie powierzona komornikowi w Polsce, a uzyskana kwota zasila nasz Skarb Państwa.

Jak zapłacić mandat z zagranicy?

W dokumentach przesłanych przez zagraniczną drogówkę powinniśmy znaleźć konto oraz IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego), jak również numer naszej sprawy (mandatu). Na podstawie tych danych należy wykonać przelew. Można to zrobić bezpośrednio z naszego konta bankowego, trzeba jednak liczyć się z dodatkowymi opłatami i prowizją za przewalutowanie. Z tego względu korzystniej wybrać przelew SEPA (ang. Single Euro Payments Area, czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro), ale musimy upewnić się, że nasz bank obsługuje tego typu operacje. Alternatywnie można skorzystać też z przelewów walutowych, realizowanych przez kantory online, albo wysłać przekaz pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej (prowizja wynosi 23,00 zł plus 1% od wysokości kwoty).

Redakcja poleca:

Ograniczenia prędkości w Europie – jak szybko można jechać?

Limity alkoholu w Europie – ile promili można mieć za granicą?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji