PoradyPoradyMałe zaniedbanie, za które każdy kierowca może zapłacić 5600 zł kary!

Małe zaniedbanie, za które każdy kierowca może zapłacić 5600 zł kary!

Po zakupie pojazdu trzeba dopełnić kilku formalności. Jezdnym z nich jest zawarcie polisy ubezpieczenia OC. Nie przedłuża się ona bowiem automatycznie!

Polskie prawo wymaga, by każdy zarejestrowany pojazd (poza wyjątkami dotyczącymi m.in. aut zabytkowych) miał ważną polisę OC. Za jej brak przewidziane są kary. Za 3-dniową przerwę między polisami OC UFG nakłada karę w wysokości 1 120 zł. Brak OC przez 4-14 dni „kosztuje” 2 800 zł. Jeżeli okres ten przekracza 14 dni, trzeba liczyć się z karą w wysokości 5 600 zł.

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że umowa ubezpieczeniowa nie „wznawia się” automatycznie na kolejne 12 miesięcy w sytuacji, gdy kupiliśmy używane auto. Kolejną umowę trzeba zawrzeć samodzielnie, co warto wykorzystać, do znalezienia korzystnie wycenionej polisy.

KNF przypomina, że każdy z ubezpieczycieli posługuje się własną taryfą składek. Stąd też różnice w cenie ubezpieczenia mogą być znaczne. Wkładając nieco wysiłku w porównanie różnych ofert możemy zyskać szansę na ubezpieczenie w korzystnej cenie, które będzie odpowiadało naszym wymaganiom i potrzebom. Z zawarciem nowej umowy ubezpieczenia OC nie trzeba też czekać do końca okresu ochrony z umowy obowiązującej w momencie nabycia pojazdu. W przypadku nabycia pojazdu przepisy prawa pozwalają bowiem wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Zasady te dotyczą także innych sytuacji, gdy własność pojazdu mechanicznego nabywa jego wcześniejszy posiadacz, który nie będąc jeszcze właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC (np. były leasingobiorca kupuje pojazd, który dotychczas ubezpieczał i z którego korzystał w ramach umowy leasingu). Tu również następuje zmiana właściciela, co powoduje, że umowa ubezpieczenia OC nie „wznawia się”, zaś ubezpieczający – stając się jednocześnie nowym właścicielem – może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Niektóre zakłady ubezpieczeń postępowały jednak odmiennie. Uważały, że samo nabycie własności pojazdu:

  • nie wyłącza automatycznego „wznowienia się” umowy ubezpieczenia OC na okres kolejnych dwunastu miesięcy
  • nie uprawnia nowego właściciela do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy ubezpieczenia OC, w toku której doszło do nabycia własności pojazdu.

Praktyka taka w ocenie KNF jest sprzeczna z przepisami prawa i może dotkliwa dla posiadaczy pojazdów, którzy zawierali umowy ubezpieczenia OC w warunkach ograniczonej swobody wyboru ubezpieczyciela. W umowach zawieranych w takich przypadkach składka może być wyższa od przeciętnej. Posiadacz, który zawarł w takich warunkach umowę ubezpieczenia OC, a potem kupił ubezpieczony przez siebie pojazd, mógł chcieć jak najszybciej wypowiedzieć tę umowę (np. znalazł na rynku tańszą ofertę po tym, gdy stał się już nowym właścicielem ubezpieczonego pojazdu). Zmuszony był jednak kontynuować ochronę ubezpieczeniową przynajmniej do upływu dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia OC, odmawiał mu prawa do wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Redakcja poleca: Gdzie najlepiej wykupić OC? Sprawdź w najnowszym rankingu firm ubezpieczeniowych

Powyższa praktyka była opisywana i kwestionowana w pismach klientów zakładów ubezpieczeń kierowanych do KNF. Reagując na te sygnały KNF w pierwszej kolejności wezwała wybrane krajowe zakłady ubezpieczeń do opisania sposobu postępowania w przypadku uzyskania informacji o nabyciu własności pojazdu mechanicznego przez jego wcześniejszego posiadacza, który nie będąc jeszcze jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC. Pozwoliło to ustalić, że praktyka rynkowa jest w tym względzie niejednolita: część zakładów postępuje w sposób uznany przez KNF za zgodny z przepisami prawa, ale są też i takie, które działają odmiennie. Dlatego w październiku i listopadzie 2020 r. wydano szereg zaleceń dla tych zakładów ubezpieczeń, które w złożonych wyjaśnieniach wskazały na stosowanie praktyki uznanej przez KNF za sprzeczną z przepisami prawa.

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji