Pojazdy uprzywilejowane 03

Znajomość podstawowych oznaczeń na pojazdach uprzywilejowanych i ciężarówkach pozwala lepiej rozeznać się w sytuacji na drodze. Wyjaśniamy znaczenie symboli na wozach strażackich, radiowozach, karetkach i ciężarówkach.

Jak można się domyśleć, ciągi liter i cyfr na pojazdach uprzywilejowanych nie wzięły się znikąd i coś oznaczają. Nie zawsze są to istotne informacje (np. indywidualny numer pojazdu albo przynależność do konkretnej jednostki), ale czasami dają kierowcy lepsze rozeznanie w sytuacji. Przykładowo: obecność karetki z symbolem S zazwyczaj oznacza poniesienie poważnych obrażeń przez poszkodowanych, a znajomość kodów z tabliczek samochodów ciężarowych pozwoli uniknąć lub zmniejszyć ryzyko ewentualnego niebezpieczeństwa wynikającego z przewożonego przez nie materiału, który np. jest łatwopalny.

Poniżej wyjaśniamy znaczenie kodów umieszczonych na pojazdach uprzywilejowanych i ciężarówkach.

Straż Pożarna

Pojazdy uprzywilejowane 09

Ciągi liczb i liter na wozach strażackich odnoszą się do przeznaczenia pojazdu (jego rodzaju) i pozwalają szybko zidentyfikować region, z którego pochodzą. I tak:

1. Pierwsze trzy cyfry (prefiks: tutaj 250) określają rodzaj jednostki organizacyjnej. Przedział 210-249 zarezerwowano dla jednostek szczebla wojewódzkiego, 300-720 – powiatowego i niższego. Z kolei ostatnia cyfra określa, do jakiej jednostki należy wóz strażacki. Jeśli jest to 1, 2, 3, 4, 5 – samochód podlega pod Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze szczebla powiatowego lub miejskiego; 6 – pod JRG lub Zakładową Zawodową/Ochotniczą Straż Pożarną albo Służbę Ratowniczą/Ratowniczo-Gaśniczą; 7 lub 8 – pod Ochotnicze Straże Pożarne nie ujęte w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym; 9 – pod OSP ujęte w KSRG; 0 – pod komendy powiatowe i niższe.

2. Litera pośrodku (infiks: tutaj W) informuje o regionie, z którego pochodzi wóz. W poniższej tabeli wyjaśniamy ich znaczenie. Schemat jest podobny do określania województw na tablicach rejestracyjnych.

Samochody straży pożarnej – określenie regionu, z którego pochodzą
LiteraRegion/województwo
Ajednostki centralne
Bpodlaskie
Ckujawsko-pomorskie
Ddolnośląskie
Ełódzkie
Flubuskie
Gpomorskie
Kmałopolskie
Llubelskie
Nwarmińsko-mazurskie
Oopolskie
Pwielkopolskie
Rpodkarpackie
Sśląskie
Tświętokrzyskie
Wpowiat warszawski
Mmazowieckie
Zzachodniopomorskie

3. Ostatnie dwie cyfry (sufiks: tutaj 49) oznaczają rodzaj pojazdu pożarniczego. 01-19 to stanowiska funkcyjne, 20-99 – pojazd pożarniczy. Ich liczne rodzaje dokładnie opisano na stronie www.strazacki.pl.

Pojazdy uprzywilejowane 06

Policja

Pojazdy uprzywilejowane 01

Kody na radiowozach są już mniej skomplikowane – informują tylko o regionie, do którego przyporządkowana jest jednostka dysponująca radiowozem. Służą do tego litery na początku: jedna albo dwie (na przykładzie obok: ZZ). Pozostałe trzy cyfry to już indywidualny numer pojazdu, wykorzystany z pułapu 001-999.

Tak przedstawia się klasyfikacja wyróżników literowych określających organizacyjne przyporządkowanie do konkretnej jednostki:

 • A – Komenda Główna Policji
 • B, BB – woj. dolnośkąskie
 • C, CC – woj. kujawsko-pomorskie
 • D, DD – woj. lubelskie
 • E, EE – woj. lubuskie
 • F, FF – woj. łódzkie
 • G, GG – woj. małopolskie
 • H, Y – woj. mazowieckie
 • J, JJ – woj. opolskie
 • K, KK – woj. podkarpackie
 • M, MM – woj. podlaskie
 • N, NN – woj. pomorskie
 • P, R – woj. śląskie
 • S, SS – woj. świętokrzyskie
 • T, TT – woj. warmińsko-mazurskie
 • U, UU – woj. wielkopolskie
 • W, WW – woj. zachodniopomorskie
 • Z, ZZ – Komenda Stołeczna
 • L – szkoły policyjne.

Pojazdy uprzywilejowane 02

Pogotowie ratunkowe

Pojazdy uprzywilejowane 07

Symbole na karetkach określają ich przeznaczenie i wymagany personel na pokładzie. Wyróżniamy cztery typy ambulansów:

 • S – karetki specjalistyczne (dawniej R), dysponujące profesjonalnym i zaawansowanym sprzętem używanym w sytuacjach zagrożenia życia. Wyjeżdżają do najcięższych przypadków. W skład minimum 3-osobowej załogi musi wchodzić lekarz, a jeśli nikt nie ma uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, czwartą może być kierowca.
 • P – karetki podstawowe. W odróżnieniu do pojazdów S dysponują 2-osobową załogą (ratownik medyczny, pielęgniarka), trzecim członkiem może być kierowca (jeśli nikt nie posiada stosowanych uprawnień do kierowania karetką). Zazwyczaj wyjeżdżają tam, gdzie nie jest wymagana obecność specjalistycznego ambulansu.
 • T – karetki transportowe. Służą do przewozu chorych niewymagających intensywnego transportu (np. między szpitalami) albo do przewozów narządów/krwi. Na pokładzie, poza kierowcą, powinien znaleźć się ratownik. Niekiedy literę „T” uzupełnia inna, zależna od regionu, np. RT, ST, TL.
 • N – karetki neonatologiczne z wyposażeniem podobnym do ambulansów specjalistycznych, z tym że przystosowane są do przewozu noworodków i niemowląt do 1. roku życia. Czasami występują oznaczenia łączone, np. N/T.

Pojazdy uprzywilejowane 08

Samochody ciężarowe

Pojazdy uprzywilejowane 10

Na ciężarówkach znajdziemy jeszcze więcej symboli, odnoszących się zazwyczaj do norm spełnianych przez pojazd albo rodzaju ładunku, który przewozi. Na niektórych pojazdach widnieje pomarańczowa tabliczka z dwoma kodami (fot. z prawej). Oznacza to, że ciężarówka wiezie materiały niebezpieczne, a poszczególne rzędy określają rodzaj owego niebezpieczeństwa (właściwość materiału; górny rząd) i informują o numerze ONZ dla substancji (dolny rząd).

 1. Cyfry w górnym rzędzie mogą oznaczać następujące materiały: ciekły zapalny (3), stały zapalny (4), utleniający lub podobny (5), trujący (6), żrący (8). Dotyczy to pierwszej cyfry. Druga z kolei określa rodzaj zagrożenia: wybuchowość (1), zdolność wytwarzania gazu (2), łatwopalność (3), właściwości utleniające (5), toksyczność (6), promieniotwórczość (7), działanie żrące (8), niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji (9). Jeśli z przodu znajduje się litera X, obowiązuje zakaz kontaktu materiału z wodą.
 2. Dolny rząd informuje o rodzaju konkretnej substancji. Do najpopularniejszych należy benzyna (1203), butan (1011), chlor (1017), LPG (1965), kwas siarkowy (830), olej napędowy (1202), propan (1978), smoła (1999), tlen (1073), wodór (1044).

Pojazdy uprzywilejowane 04

Z kolei niewielkie, zielone tabliczki z białymi literami/cyframi informują o spełnianiu przez ciężarówkę różnego rodzaju norm spalin bądź hałasu. Oto przykłady:

 • L – ciężarówka o niskim poziomie hałasu, spełniająca wymagania norm austriackich
 • U – ciężarówka spełniająca normę Euro 1 i austriackie normy hałasu
 • S – ciężarówka z normą Euro 2 i spełniająca austriackie normy hałasu, uzupełniona o dodatkowe wymagania techniczne z zakresu bezpieczeństwa
 • 3 – ciężarówka z normą Euro 3, austriackimi normami hałasu i homologowanymi i właściwie ustawionymi lusterkami i oświetleniem
 • G – ciężarówka spełniająca niemieckie normy hałasu dotyczące aut poruszających się po mieście
 • H – ciężarówka dopuszczona do ruchu pomimo zwiększonej do 40 ton masy całkowitej
 • E – ograniczenie masy (ze względów podatkowych).Pojazdy uprzywilejowane 05

Polecamy nasz przewodnik po tablicach rejestracyjnych: polskich i zagranicznych

6 KOMENTARZE

 1. Co do straży pożarnej to mamy tutaj błędna informacje. W prefiksie. Mianowicie ostatnia cyfra jeżeli jest 7 lub 8 to jednstka poza strukturami KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gasniczy). A 9 to jednostka w owym systemie. Przy numerze 6 na końcu prefiksu to albo jest to numer jednostki Państwowej Straży Pożarnej ( a konkretnie Jednostki Ratowniczo Gasniczej) lub Zakładowej Zawodowej/ochotniczej Straży pożar ej/ Służby Ratowniczej/Ratowniczo Gasniczej. Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj