Auto Quiz 26

Quiz sprawdzający znajomość kar, jakie grożą kierowcom.

Wskaż jedną prawidłową odpowiedź. 14 pytań.

Trwa wczytywanie