Pełna lista znaków ostrzegawczych. Opis, ich wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

NASZ SKLEP

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami.

Znaki ostrzegawcze z opisem

Ikona znakuSymbolOpisZnaczenie
Znak ostrzegawczy A-1Znak A-1Niebezpieczny zakręt w prawoOstrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-2Znak A-2Niebezpieczny zakręt w lewoOstrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-3Znak A-3Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak ostrzegawczy A-4Znak A-4Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak ostrzegawczy A-5Znak A-5Skrzyżowanie drógOstrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Znak ostrzegawczy A-6aZnak A-6aSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6bZnak A-6bSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6cZnak A-6cSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6dZnak A-6dWlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6eZnak A-6eWlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-7Znak A-7Ustąp pierwszeństwaOstrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-8Znak A-8Skrzyżowanie o ruchu okrężnymOstrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-9Znak A-9Przejazd kolejowy z zaporamiOstrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak ostrzegawczy A-10Znak A-10Przejazd kolejowy bez zapórOstrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak ostrzegawczy A-11Znak A-11Nierówna drogaOstrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
Znak ostrzegawczy A-12Znak A-11aPróg zwalniającyOstrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak ostrzegawczy A-12aZnak A-12aZwężenie jezdni – dwustronneOstrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak ostrzegawczy A-12bZnak A-12bZwężenie jezdni – prawostronneOstrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak ostrzegawczy A-12cZnak A-12cZwężenie jezdni – lewostronneOstrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak ostrzegawczy A-13Znak A-13Ruchomy mostOstrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
Znak ostrzegawczy A-14Znak A-14Roboty drogoweOstrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
Znak ostrzegawczy A-15Znak A-15Śliska jezdniaOstrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Znak ostrzegawczy A-16Znak A-16Przejście dla pieszychOstrzega o przejściu dla pieszych.
Znak ostrzegawczy A-17Znak A-17DzieciOstrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Znak ostrzegawczy A-18aZnak A-18aZwierzęta gospodarskieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.
Znak ostrzegawczy A-18bZnak A-18bZwierzęta dzikieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.
Znak ostrzegawczy A-19Znak A-19Boczny wiatrOstrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Znak ostrzegawczy A-20Znak A-20Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowymOstrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
Znak ostrzegawczy A-21Znak A-21TramwajOstrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
Znak ostrzegawczy A-22Znak A-22Niebezpieczny zjazdOstrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Znak ostrzegawczy A-23Znak A-23Stromy podjazdOstrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
Znak ostrzegawczy A-24Znak A-24RowerzyściOstrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak ostrzegawczy A-25Znak A-25Spadające odłamki skalneOstrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Znak ostrzegawczy A-26Znak A-26LotniskoOstrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
Znak ostrzegawczy A-27Znak A-27Nabrzeże lub brzeg rzekiOstrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
Znak ostrzegawczy A-28Znak A-28Sypki żwirOstrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
Znak ostrzegawczy A-29Znak A-29Sygnały świetlneOstrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Znak ostrzegawczy A-30Znak A-30Inne niebezpieczeństwoOstrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Znak ostrzegawczy A-31Znak A-31Niebezpieczne poboczeOstrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
Znak ostrzegawczy A-32Znak A-32Oszronienie jezdniOstrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
Znak ostrzegawczy A-33Znak A-33Zator drogowyOstrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Znak ostrzegawczy A-34Znak A-34Wypadek drogowyOstrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj