Znaki drogoweZnaki ostrzegawcze – opis, wygląd, znaczenie

Znaki ostrzegawcze – opis, wygląd, znaczenie

Pełna lista znaków ostrzegawczych. Opis, ich wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami.

Znaki ostrzegawcze z opisem

Znak Znaczenie
Znak ostrzegawczy A-1Znak A-1
Niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-2Znak A-2
Niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-3Znak A-3
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak ostrzegawczy A-4Znak A-4
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak ostrzegawczy A-5Znak A-5
Skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Znak ostrzegawczy A-6aZnak A-6a
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6bZnak A-6b
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6cZnak A-6c
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6dZnak A-6d
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-6eZnak A-6e
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-7Znak A-7
Ustąp pierwszeństwa
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak ostrzegawczy A-8Znak A-8
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-9Znak A-9
Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak ostrzegawczy A-10Znak A-10
Przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak ostrzegawczy A-11Znak A-11
Nierówna droga
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
Znak ostrzegawczy A-12Znak A-11a
Próg zwalniający
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak ostrzegawczy A-12aZnak A-12a
Zwężenie jezdni – dwustronne
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak ostrzegawczy A-12bZnak A-12b
Zwężenie jezdni – prawostronne
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak ostrzegawczy A-12cZnak A-12c
Zwężenie jezdni – lewostronne
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak ostrzegawczy A-13Znak A-13
Ruchomy most
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
Znak ostrzegawczy A-14Znak A-14
Roboty drogowe
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
Znak ostrzegawczy A-15Znak A-15
Śliska jezdnia
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Znak ostrzegawczy A-16Znak A-16
Przejście dla pieszych
Ostrzega o przejściu dla pieszych.
Znak ostrzegawczy A-17Znak A-17
Dzieci
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Znak ostrzegawczy A-18aZnak A-18a
Zwierzęta gospodarskie
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.
Znak ostrzegawczy A-18bZnak A-18b
Zwierzęta dzikie
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.
Znak ostrzegawczy A-19Znak A-19
Boczny wiatr
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Znak ostrzegawczy A-20Znak A-20
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
Znak ostrzegawczy A-21Znak A-21
Tramwaj
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
Znak ostrzegawczy A-22Znak A-22
Niebezpieczny zjazd
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Znak ostrzegawczy A-23Znak A-23
Stromy podjazd
Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
Znak ostrzegawczy A-24Znak A-24
Rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak ostrzegawczy A-25Znak A-25
Spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Znak ostrzegawczy A-26Znak A-26
Lotnisko
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
Znak ostrzegawczy A-27Znak A-27
Nabrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
Znak ostrzegawczy A-28Znak A-28
Sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
Znak ostrzegawczy A-29Znak A-29
Sygnały świetlne
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Znak ostrzegawczy A-30Znak A-30
Inne niebezpieczeństwo
Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Znak ostrzegawczy A-31Znak A-31
Niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
Znak ostrzegawczy A-32Znak A-32
Oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
Znak ostrzegawczy A-33Znak A-33
Zator drogowy
Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Znak ostrzegawczy A-34Znak A-34
Wypadek drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji