PoradyPoradyCo grozi za jazdę po alkoholu w świetle nowych przepisów?

Co grozi za jazdę po alkoholu w świetle nowych przepisów?

Od października 2023 roku obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dla kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

W ubiegłym roku uchwalono nowe prawo mające na celu odstraszenie pijanych kierowców, zwiększając kary, szczególnie za spowodowanie wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Zmiany w przepisach dotyczących jazdy po alkoholu od października 2023 r.

Konfiskata pojazdu: wprowadzono możliwość konfiskaty pojazdu za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Opóźnienie wprowadzenia przepisów: pierwotnie, nowe regulacje miały obowiązywać od bieżącego roku, ale problemy prawne i organizacyjne przesunęły termin na 14 marca 2024 roku.
Zmiana progu alkoholu: w ostatecznych przepisach, konfiskata pojazdu ma nastąpić przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1,5 promila, a dla recydywistów przy poziomie już od 0,5 promila.
Decyzja sądu: jeśli pojazd nie jest wyłączną własnością kierowcy, sąd zadecyduje o konfiskacie wartości pojazdu.
Złagodzenie przepisów: osoby, które od 14 marca 2024 roku prowadzą pojazd z co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, stracą swój pojazd. Przy poziomie alkoholu 0,5 do 1 promila, decyzja o konfiskacie należy do sądu.
Inne zmiany od października 2023 r.: od października obowiązują inne zmiany w prawie, w tym zwiększenie minimalnej kary za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości z 2 do 3 lat, a w przypadku wypadku śmiertelnego do 5 lat.
Zwiększenie maksymalnych kar: maksymalna kara za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci przez nietrzeźwego sprawcę wzrośnie do 16 lat więzienia.
Brak tolerancji dla alibi „po wypadku”: nowe przepisy eliminują możliwość unikania kary przez twierdzenie spożycia alkoholu po wypadku.
Kary dla uciekinierów: nie będzie tolerancji dla kierowców uciekających z miejsca zdarzenia; będą oni podlegać takim samym karom jak pijani kierowcy.
• Nowe przepisy mają na celu zwiększenie odpowiedzialności kierowców i wprowadzenie bardziej rygorystycznych konsekwencji za jazdę pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Stan po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila alkoholu)

15 punktów karnych.
Grzywna od 2500 zł lub areszt do 30 dni.
Utrata uprawnień na czas od 6 miesięcy do 3 lat.
• Jeśli uprawnienia zostaną odebrane na ponad rok, to po okresie kary, aby odebrać prawo jazdy, kierowca będzie zobowiązany ponownie zdać egzamin (teoretyczny wraz z praktycznym).
Utrata ochrony OC. Jeśli kierowca po spożyciu alkoholu spowoduje kolizję, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale będzie domagał się zwrotu wypłaconej z tego tytułu kwoty.

Stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu)

15 punktów karnych.
Więzienie do 2 lat, a w przypadku recydywy (wcześniejszego skazania za jazdę po pijanemu) do 3 lat. W przypadku, gdy kierowca ma już zakaz prowadzenia pojazdów – do 5 lat więzienia.
Wpłata co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz dodatkowo grzywna.
Utrata uprawnień na minimum 3 lata, nie dłużej niż na lat 15. W celu odzyskania uprawnień trzeba ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.
Brak ochrony OC. Jeśli pijany kierowca spowoduje kolizję, musi pokryć szkody z własnej kieszeni.
Wpis do rejestru skazanych po uprawomocnieniu się wyroku.

Od 14 marca 2024 r. po przekroczeniu progu 1,5 promila alkoholu we krwi obligatoryjna będzie utrata pojazdu. W przypadku recydywistów próg ten będzie obniżony do 0,5 promila.

Wypadek drogowy

Zaostrzenie przepisów

W minionym roku, ustawodawca przyjął nowelizację prawa, której celem jest przeciwdziałanie kierowaniu pojazdami przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W ramach tej reformy, nie tylko zaostrzono sankcje, zwłaszcza za prowokowanie zdarzeń drogowych pod wpływem substancji psychoaktywnych, ale także wprowadzono dodatkową penalizację – prawo do konfiskaty pojazdów za ich prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

Opóźnienie wejścia w życie przepisów

Zapisy te miały obowiązywać od wcześniejszego terminu, który jednak nie został dotrzymany. Zgodnie z początkowymi założeniami, nowe regulacje kodeksu karnego miały wejść w życie w bieżącym roku kalendarzowym, lecz napotkane trudności natury prawnej i organizacyjnej odroczyły implementację wspomnianych przepisów do dnia 14 marca 2024 roku.

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji