PoradyPoradyZgłoszenie sprzedaży samochodu. Czas i kara za brak zgłoszenia

Zgłoszenie sprzedaży samochodu. Czas i kara za brak zgłoszenia

Jednym z obowiązków byłego właściciela jest zgłoszenie sprzedaży auta. Za zlekceważenie tego obowiązku grozi kara. Składając druk zgłoszenia sprzedaży pojazdu można też uniknąć innych przykrych konsekwencji.

Fakt sprzedaży pojazdu należy zgłosić… dla własnego dobra. Zabezpiecza to bowiem przed nieprzyjemnymi sytuacjami – np. otrzymywaniem próśb o wskazanie osoby, która prowadziła pojazd w momencie przekroczenia dozwolonej prędkości przy fotoradarze czy nawet wezwań do stawienia się w jednostce policji lub straży miejskiej w celu złożenia wyjaśnień w toczącym się postępowaniu (gdy sprawca nie został przyłapany na gorącym uczynku, jednak znane są numery rejestracyjne pojazdu, którym popełniono wykroczenie lub przestępstwo). Śledczy w pierwszej sytuacji skierują się do osoby, która w Centralnej Ewidencji Pojazdów figuruje jako właściciel samochodu lub motocykla. Taki scenariusz jest możliwy, jeżeli sprzedający nie zgłosi faktu zbycia pojazdu, kupujący nie przerejestruje go na siebie, a zostaną popełnione wykroczenia.

Czas na zgłoszenie sprzedaży auta?

O zmianach urząd powinien zostać poinformowany nie później niż do 30 dni kalendarzowych od sprzedaży samochodu, motocykla lub innego pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży albo darowizny. Oczywiście późniejsze zgłoszenie też zostanie przyjęte, jednak jest związane z finansowym ryzykiem. Za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie lub jego brak przewidziano karę – od 1 stycznia 2024 r. wynosi ona 250 zł (w przypadku wcześniejszych naruszeń – od 200 do 1000 zł, o jej wymiarze decydują urzędnicy).

Zgłoszenia sprzedaży auta należy dokonać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela. Może tego dokonać dotychczasowy właściciel pojazdu lub wyznaczony przez niego pełnomocnik. Na dokumencie zgłoszenia urzędnik umieszcza adnotację, która potwierdza dokonanie zgłoszenia. Jeżeli dokonujemy zgłoszenia sprzedaży samochodu przez internet, będziemy mogli wybrać urząd zgodny z miejscem zamieszkania czy zameldowania.

Sprzedaż samochodu zgłasza się w:

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

 • dowód osobisty lub paszport (karta pobytu w przypadku cudzoziemców)
 • wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu – dostępne w urzędach lub możliwe do wydrukowania ze strony internetowej,
 • kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży albo darowizny pojazdu.

Dokumenty można przynieść do urzędu osobiście (ich złożenie zwykle nie wymaga oczekiwania w kolejce) lub wysłać pocztą (zbycie zostanie zarejestrowane, gdy pismo trafi do urzędu).

W przypadku skorzystania z elektronicznego systemu ePUAP (do złożenia wniosku potrzebne jest potwierdzenie tożsamości w postaci profilu zaufanego eGo lub certyfikatu kwalifikowanego).

Jak zgłosić sprzedaż auta przez internet?

 • należy wejść na stronę: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
 • kliknąć „Załatw sprawę”
 • zalogować się na swoje konto
 • zaadresować zgłoszenie
 • wypełnić zawiadomienie i dołączyć skan umowy potwierdzającej zbycie pojazdu
 • kliknąć „dalej”, a później „podpisz”.
 • poczekać, aż pojawi się komunikat potwierdzający wysłanie zawiadomienia.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi

O zbyciu pojazdu należy w ciągu 14 dni od daty sprzedaży powiadomić także ubezpieczyciela. Można to zrobić w placówce danej firmy, mailowo lub korzystając z formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Jeżeli dana firma nie posiada formularza do pobrania, wystarczy napisać oświadczenie, które będzie zawierało:

 • dane sprzedającego (osobowe i adresowe),
 • dane kupującego (osobowe i adresowe),
 • datę sprzedaży,
 • dane auta.

Równie dobrze można wysłać kopię umowy kupna-sprzedaży, na której znajdują się wszystkie interesujące ubezpieczyciela dane.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji