Zielone tablice rejestracyjne – dla aut elektrycznych

Porsche Taycan Turbo

1 stycznia 2020 r. pojawił się nowy wzór tablic. Są to specjalne tablice rejestracje dla aut elektrycznych i napędzanych wodorem. Nowe tablice wyróżniają się czarnymi znakami na zielonym tle.

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie pojazdy elektryczne i zasilane wodorem muszą być oznaczone dodatkową nalepką na przedniej szybie, która wskazuje na rodzaj paliwa wykorzystywany do ich napędu. Jednak z dniem 31 grudnia 2019 r. ten obowiązek został zniesiony, a od 1 stycznia 2020 r. do wyróżnienia aut elektrycznych służą specjalne, zielone tablice. Nie należy ich mylić z niedawno wprowadzonymi profesjonalnymi rejestracjami, które charakteryzują się zielonymi znakami na białym tle.

Naklejka do oznaczania aut elektrycznych.

Tablice dla „elektryków” mają czarne znaki na zielonym tle oraz co ciekawe, utrzymały numerację stosowaną przy zwykłych, „białych” rejestracjach. W każdym powiecie określony przedział numerów rejestracyjnych z ogólnej puli jest zarezerwowany dla pojazdów elektrycznych.

Czy nowe rejestracje faktycznie są potrzebne?

Korzystanie z samochodu elektrycznego lub napędzanego wodorem wiąże się z szeregiem korzyści. Użytkownicy „elektryków” są zwolnieni z opłat za parkowanie w centrach miast, mogą wjeżdżać do wyznaczonych stref czystego transportu oraz korzystać z buspasów. W przypadku tego ostatniego uprawnienia jest jednak pewne zastrzeżenie – zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym wygaśnie ono wraz z końcem 2025 r.

Jednym z przywilejów dla „elektryków” jest możliwość legalnego poruszania się buspasami.

Do tej pory służby miejskie rozpoznawały auta elektryczne i wodorowe na podstawie nalepki na przedniej szybie. Wiązało się to z pewnymi utrudnieniami, np. co w sytuacji, gdy naklejka została zasłonięta przez ulotkę? Albo sposób parkowania uniemożliwia zobaczenie przodu pojazdu? Właśnie te problemy rozwiązują nowe tablice.

Czy wymiana tablic jest obowiązkowa?

Najważniejsza informacja dla właścicieli „elektryków” i samochodów na wodór jest taka, że nie muszą oni przerejestrowywać swoich pojazdów. Dotychczasowe rejestracje zachowują ważność. Natomiast nowe, zielone tablice otrzymują wszystkie auta elektryczne i wodorowe:

  • rejestrowane po raz pierwszy na terenie naszego kraju,
  • przerejestrowane w związku ze zmianą właściciela – jeśli sprzedający i kupujący zamieszkują ten sam powiat, to nowy właściciel będzie mógł zachować dotychczasowy numer rejestracyjny, ale białe tablice będą podlegały obowiązkowej wymianie na zielone,
  • na wniosek właściciela, który zdecydował się na wymianę tablic.