PoradyPoradyCzy quadem można wjechać na autostradę?

Czy quadem można wjechać na autostradę?

Przepisy obowiązujące na autostradzie wyraźnie wskazują, jakie pojazdy są dopuszczone do ruchu na tego rodzaju drodze. Wyjaśniamy, czy quadem można jechać po autostradzie.

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce jest z roku na rok rozbudowywana, dlatego każdy kierowca powinien znać zasady panujące na autostradzie. Zanim jednak udzielimy odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, dowiedzmy się, czym właściwie jest autostrada. Dokładne wyjaśnienie tego pojęcia znajdziemy w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wspomniany wcześniej akt prawny określa autostradę jako drogę:

  • której jezdnie główne są przeznaczone wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych,
  • posiadającą, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, oddzielne jezdnie dla obu kierunków ruchu oddzielone od siebie środkowym pasem dzielącym nieprzeznaczonym do ruchu lub oddzielone wyjątkowo – w inny sposób,
  • łączącą lub krzyżującą się na różnych poziomach z innymi drogami transportu lądowego i wodnego,
  • oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

Definicja zawarta w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym bardziej szczegółowo wskazuje katalog pojazdów, które mogą poruszać się autostradą. Zgodnie z tymi przepisami, autostrada jest przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych (z wyłączeniem czterokołowca), które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.

Pod pojęciem „pojazd samochody” kryją się wszystkie pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością powyżej 25 km/h, z wyjątkiem ciągnika rolniczego. Z kolei pojazdem silnikowym jest każdy pojazd wyposażony w silnik, oprócz motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego.

Czy quadem można jechać po autostradzie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy mieć świadomość, że quady są zwykle rejestrowane jako czterokołowce lub czterokołowce lekkie. Z przepisów kodeksu drogowego wynika więc jednoznacznie, że tego typu pojazdy nie mogą poruszać się po autostradzie. Za zignorowanie tego zakazu grozi mandat w wysokości 250 zł.

Przeczytaj także:

Minimalna prędkość na autostradzie. Do dziś budzi wiele wątpliwości

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji