Zielone tablice rejestracyjne – dla profesjonalistów

Tablice profesjonalne zostały wprowadzone 11 lipca 2019 r. Umożliwiają rejestrację wielu pojazdów na jeden numer rejestracyjny. Sprawdź, kto może korzystać z „zielonych” tablic.

Wraz z lipcową nowelizacją Prawa o Ruchu Drogowym, ustawodawca wprowadził możliwość rejestracji pojazdów na tzw. zielone tablice. Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym z jednego kompletu tablic rejestracyjnych może korzystać cała flota pojazdów. Profesjonalnej rejestracji podlegają samochody, motocykle, motorowery, traktory oraz przyczepy. Podobne przepisy występują u naszych zachodnich sąsiadów już od wielu lat.

Nowe rejestracje wyróżniają się zielonymi znakami na białym tle oraz zielonym obramowaniem. Co więcej, od 1 stycznia 2020 r. w obiegu pojawią się kolejne tablice w tym kolorze, przewidziane dla aut elektrycznych i napędzanych wodorem. Te rejestracje będą miały z kolei białe znaki na zielonym tle.

Tablice profesjonalne – podmioty uprawnione do profesjonalnej rejestracji pojazdów

Zgodnie z art. 80s ust. 2 Prawa o Ruchu Drogowym, podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi są:

  • przedsiębiorca posiadający na terytorium RP siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
  • jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Tym samym „zielone” tablice są przeznaczone dla producentów i sprzedawców aut nowych, firm handlujących pojazdami używanymi (sprowadzonymi z zagranicy, niezarejestrowanymi w Polsce) oraz dla ośrodków badawczych. Równocześnie przestały obowiązywać przepisy o tymczasowych tablicach badawczych („czerwone”).

Tablice profesjonalne – zasady

Do tej pory ośrodki badawcze i sprzedawcy samochodów na potrzeby jazd testowych musieli osobno rejestrować każdy pojazd. Od 11 lipca 2019 r. wystarczy, że zgłoszą się jako podmiot uprawniony do właściwego wydziału komunikacji, a w zamian otrzymają komplet tablic profesjonalnych wraz z profesjonalnym dowodem rejestracyjnym.

W przypadku większych flot można uzyskać kilka numerów rejestracyjnych. Ważność każdego z nich wynosi rok. Bardziej szczegółowe ograniczenia dotyczą dowodów rejestracyjnych. Podmioty uprawnione (za wyjątkiem producentów pojazdów) nie mogą otrzymać więcej niż 100 blankietów dowodów. Profesjonalny dowód rejestracyjny jest ważny przez 30 dni od daty jego wypełnienia (producenci i sprzedawcy pojazdów) lub 6 miesięcy (ośrodki badawcze).

Dla każdego pojazdu należy wypełnić osobny blankiet dowodu rejestracyjnego oraz prowadzić wykaz jazd testowych. Oczywiście trzeba również zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Po upływie ważności rejestracji, podlegają one rozliczeniu przez organ rejestrujący.

Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że tablice profesjonalne służą wyłącznie do jazd testowych. Oznacza to, że jako kupujący nie możemy wrócić do domu „na kołach” autem z takimi rejestracjami. Ponadto podczas jazdy próbnej zgodnie z prawem musi nam towarzyszyć „przedstawiciel podmiotu uprawnionego”, czyli pracownik salonu/komisu.

Tablice profesjonalne – koszty

Opłaty związane z profesjonalną rejestracją pojazdów nie mogą być wyższe niż:

  • 100 zł – za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
  • 20 zł – za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
  • 80 zł – za profesjonalne tablice rejestracyjne samochodowe,
  • 40 zł – za profesjonalną tablicę motocyklową,
  • 30 zł – za profesjonalną tablicę motorowerową,
  • 15 zł – za wydanie znaku legalizacyjnego.