Tablice dyplomatyczne

Tzw. niebieskie tablice są przeznaczone dla pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.

Tablice dyplomatyczne mają charakterystyczne kolory – białe znaki umieszczone na niebieskim tle. W odróżnieniu od pozostałych rejestracji wydawanych w Polsce, „niebieskie tablice” nie posiadają tzw. eurobandu, czyli symbolu Unii Europejskiej i znaku PL w lewej skrajnej części rejestracji. Wymiary tablic dyplomatycznych są takie same jak w przypadku zwykłych rejestracji samochodowych – 520 x 114 mm dla tablic jednorzędowych i 305 x 214 mm dla dwurzędowych.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego umieszcza się znak z literami „CD”, a na pojeździe urzędu konsularnego – znak z literami „CC”.

Dyplomatyczne numery rejestracyjne składają się z 7 znaków:

  • pierwsza litera to wyróżnik województwa (w praktyce stosuje się tylko „W”, a tablice są wydawane przez wojewodę mazowieckiego),
  • trzy kolejne cyfry oznaczają państwo lub organizację międzynarodową,
  • ostatnie trzy cyfry określają przeznaczenie pojazdu.
Niebieska tablica
Tablica rejestracyjna z prywatnego pojazdu personelu dyplomatycznego ambasady Ukrainy

Kody państw

001 – USA
002 – Wielka Brytania
003 – Francja
004 – Kanada
005 – Niemcy
006 – Holandia
007 – Włochy
008 – Austria
009 – Japonia
010 – Turcja
011 – Belgia
012 – Dania
013 – Norwegia
014 – Grecja
015 – Australia
016 – Algieria
017 – Afganistan
018 – Argentyna
019 – Brazylia
020 – Bangladesz
021 – Egipt
022 – Ekwador
023 – Finlandia
024 – Hiszpania
025 – Irak
026 – Iran
027 – Indie
028 – Indonezja
029 – Kolumbia
030 – Malezja
031 – Libia
032 – Maroko
033 – Meksyk
034 – Nigeria
035 – Pakistan
036 – Portugalia
037 – Palestyna
038 – Syria
039 – Szwecja
040 – Szwajcaria
041 – Tunezja
042 – Tajlandia
043 – Wenezuela
044 – Urugwaj
045 – Peru
046 – Jemen
047 – Kostaryka
048 – Kongo
049 – Izrael
050 – Nikaragua
051 – Chile
052 – Watykan
053 – Korea Południowa
054 – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
055 – Irlandia
056 – Bank Światowy
057 – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
058 – Filipiny
059 – Międzynarodowa Korporacja Finansowa
060 – Republika Południowej Afryki
061
– Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)
062 – Cypr
063 – Kuwejt
064 – Organizacja Narodów Zjednoczonych
065 – Rosja
066 – Słowacja
067 – Czechy
068 – Bułgaria
069 – Węgry
070 – Rumunia
071 – Wietnam
072 – Serbia
073 – Korea Północna
074 – Kuba
075 – Albania
076 – Chiny
077 – Mongolia
078 – Międzynarodowa Organizacja Pracy
079 – Organizacja Współpracy Kolei
080 – Klub Dyplomatyczny
081 – Laos
082 – Angola
083 – Ukraina
084 – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
085 – Litwa
086 – Białoruś
087 – Łotwa
088 – Chorwacja
089 – Liban
090 – Słowenia
091 – Gwatemala
092 – Estonia
093 – Macedonia Północna
094 – Mołdawia
095nieprzydzielony
096 – Armenia
097 – Sri Lanka
098 – Kazachstan
099 – Arabia Saudyjska
100 – Gruzja
101 – Uzbekistan
102 – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
103 – Nowa Zelandia
104 – Azerbejdżan
105 – Suwerenny Rycerski Zakon Maltański
106 – Kambodża
107 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
108 – Luksemburg
109 – Bośnia i Hercegowina
110 – Panama
111 – Katar
112 – Malta
113 – Zjednoczone Emiraty Arabskie
114 – Czarnogóra
115 – Senegal
116 – Bangladesz

Kody przeznaczenia pojazdów

001-199 – prywatne pojazdy personelu dyplomatycznego ambasady
200-299 – prywatne pojazdy attaché wojskowego
300-499 – prywatne pojazdy personelu niedyplomatycznego ambasady
500-501 – służbowe pojazdy ambasadora (szefa misji)
502-699 – służbowe pojazdy ambasady
700-799 – prywatne pojazdy personelu dyplomatycznego konsulatu generalnego
800-899 – prywatne pojazdy personelu niedyplomatycznego konsulatu generalnego
900-901 – służbowe pojazdy konsula generalnego
902-999 – służbowe pojazdy konsulatu generalnego