Pełna lista znaków uzupełniających. Ich opis, wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki uzupełniające informują o organizacji ruchu oraz uprzedzają o zakazach i niebezpieczeństwach.

Mają kształt prostokąta z granatowym tłem oraz białymi napisami i obrazami z wyjątkiem znaków F-8, F-9, F-21 i F-22 które mają żółty kolor tła oraz czarne napisy i obrazy. W całej Europie stosowany jest niemal jednolity system symboli zgodny z tzw. Konwencją Wiedeńską (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.)

Znaki uzupełniające z opisem

Ikona znakuSymbolOpisZnaczenie
Znak F-1Przejście graniczneInformuje o czynnym przejściu granicznym.
Znak F-2Przekraczanie granicy zabronioneInformuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F-2aGranica państwaInformuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak F-3Granica obszaru administracyjnegoZ napisami „województwo”, „powiat” lub „gmina” i umieszczonymi nazwami. Informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.
Znak F-4Nazwa rzekiPodaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F-5Uprzedzenie o zakazieUprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F-6Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniemUprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F-6aZnak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniemUprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F-7Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewoWskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F-8Objazd w związku z zamknięciem drogiWskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
Znak F-9Znak prowadzący na drodze objazdowejWskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-10Kierunki na pasach ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku F-10 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Znak F-11Kierunki na pasie ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami mieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Znak F-12Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniemWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-13Przejazd tranzytowyWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-14aTablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14bTablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14cTablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-15Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuWskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Znak F-16Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-17Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-18Przeciwny kierunek dla określonych pojazdówWskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
Znak F-19Pas ruchu dla określonych pojazdówWskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak F-20Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówWskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony inny symbol pojazdu, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
Znak F-21Ruch skierowany na sąsiednią jezdnięWskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Znak F-22Ograniczenia na pasie ruchuWskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj