Znaki drogoweZnaki uzupełniające – opis, wygląd, znaczenie

Znaki uzupełniające – opis, wygląd, znaczenie

Pełna lista znaków uzupełniających. Ich opis, wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki uzupełniające informują o organizacji ruchu oraz uprzedzają o zakazach i niebezpieczeństwach.

Mają kształt prostokąta z granatowym tłem oraz białymi napisami i obrazami z wyjątkiem znaków F-8, F-9, F-21 i F-22 które mają żółty kolor tła oraz czarne napisy i obrazy. W całej Europie stosowany jest niemal jednolity system symboli zgodny z tzw. Konwencją Wiedeńską (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.)

Znaki uzupełniające z opisem

Znak Znaczenie
Znak F-1
Przejście graniczne
Informuje o czynnym przejściu granicznym.
Znak F-2
Przekraczanie granicy zabronione
Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F-2a
Granica państwa
Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak F-3
Granica obszaru administracyjnego
Z napisami „województwo”, „powiat” lub „gmina” i umieszczonymi nazwami. Informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.
Znak F-4
Nazwa rzeki
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F-5
Uprzedzenie o zakazie
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F-6
Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F-6a
Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F-7
Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F-8
Objazd w związku z zamknięciem drogi
Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
Znak F-9
Znak prowadzący na drodze objazdowej
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-10
Kierunki na pasach ruchu
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku F-10 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Znak F-11
Kierunki na pasie ruchu
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami mieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Znak F-12
Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-13
Przejazd tranzytowy
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-14a
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14b
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14c
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-15
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Znak F-16
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-17
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-18
Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
Znak F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak F-20
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony inny symbol pojazdu, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
Znak F-21
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Znak F-22
Ograniczenia na pasie ruchu
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji