Pełna lista znaków informacyjnych. Opis, ich wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Drogowe znaki informacyjne przekazują informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informują o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku. Tylko znaki od D-15 do D-17 posiadają swoje kompilacje wskazujące, że przystanek może być dla dwóch bądź trzech różnych rodzajów pojazdów wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach.

Znaki informacyjne z opisem

Ikona znakuSymbolOpisZnaczenie
Znak D-1Droga z pierwszeństwemOznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Znak D-2Koniec drogi z pierwszeństwemOznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Znak D-3Droga jednokierunkowaOznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
Znak D-4aDroga bez przejazduOznacza początek drogi bez przejazdu.
Znak D-4bWjazd na drogę bez przejazduOznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest
drogą bez przejazdu.
Znak D-5Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdniOznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed
kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak D-6Przejście dla pieszychOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
Znak D-6aPrzejazd dla rowerzystówOznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Znak D-6bPrzejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówOznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w ust. 1 i 2.
Znak D-7Droga ekspresowaOznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej
Znak D-8Koniec drogi ekspresowejOznacza koniec drogi ekspresowej
Znak D-9AutostradaOznacza początek lub kontynuację autostrady
Znak D-10Koniec autostradyOznacza koniec autostrady
Znak D-11Początek pasa ruchu dla autobusówOznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-12Pas ruchu dla autobusówOznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-13Początek pasa ruchu powolnegoOznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Znak D-13aPoczątek pasa ruchuOznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
Znak D-14Koniec pasa ruchuOznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku;
znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
Znak D-15Przystanek autobusowyOznacza miejsce zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
Znak D-16Przystanek trolejbusowyOznacza miejsce zatrzymywania się trolejbusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-17Przystanek tramwajowyOznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-18ParkingOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem
przyczep kempingowych.
Znak D-18aParking – miejsce zastrzeżoneOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
Znak D-18bParking zadaszonyOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
Znak D-19Postój taksówekOznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.
Znak D-20Koniec postoju taksówekOznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
Znak D-21SzpitalInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-21aPolicjaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-22Punkt opatrunkowyInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-23Stacja paliwowaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis „LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
Znak D-23aStacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdówInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-24TelefonInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-25PocztaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny
telefon.
Znak D-26Stacja obsługi technicznejInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-26aWulkanizacjaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-26bMyjniaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-26cToaleta publicznaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis „BUS” informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Znak D-26dNatryskInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-27Bufet lub kawiarniaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-28RestauracjaInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-29Hotel (motel)Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-30Obozowisko (kemping)Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-31Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczepInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-32Pole biwakoweInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-33Schronisko młodzieżoweInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-34Punkt informacji turystycznejInformuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-34aInformacja radiowa o ruchu drogowymInformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Znak D-35Przejście podziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-35aSchody ruchome w dółInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36Przejście nadziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36aSchody ruchome w góręInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-37TunelOznacza wjazd do tunelu.
Znak D-38Koniec tuneluOznacza wyjazd z tunelu.
Znak D-39Dopuszczalne prędkościInformuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-39aOpłaty drogoweInformuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-40Strefa zamieszkaniaOznacza wjazd do strefy zamieszkania. Informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Znak D-41Koniec strefy zamieszkaniaOznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
Znak D-42Obszar zabudowanyOznacza wjazd na obszar zabudowany.
Znak D-43Koniec obszaru zabudowanegoOznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak D-44Strefa płatnego parkowaniaOznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata
Znak D-45Koniec strefy płatnego parkowaniaOznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Znak D-46Droga wewnętrznaOznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku
wskazuje zarządcę tej drogi.
Znak D-47Koniec drogi wewnętrznejOznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
Znak D-48Zmiana pierwszeństwaUprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących
dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
Znak D-49Pobór opłatUprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak D-50ZatokaInformuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis „SOS” informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
Znak D-51Automatyczna kontrola prędkościUprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
Znak D-51aAutomatyczna kontrola średniej prędkościUprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
Znak D-51bKoniec automatycznej kontroli średniej prędkościInformuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
Znak D-52Strefa ruchuOznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu.
Znak D-53Koniec strefy ruchuOznacza wyjazd ze strefy ruchu.
Znak D-54Strefa czystego transportuOznacza wjazd do strefy czystego transportu.
Znak D-55Koniec strefy czystego transportuOznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Znaki od D-18 do D-34 oraz D-40, D-46, D-51, D-51a i D-51b mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj