Pełna lista znaków dodatkowych. Ich opis, wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki dodatkowe przeznaczone są dla określonych grup pojazdów lub znajdują się przed przejazdami kolejowymi. Wyrażają ustalenia organizacji ruchu lub pełnią funkcję informacyjną.

Znaki dodatkowe z opisem

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
Ikona znaku Symbol Opis Znaczenie
Znak G-1a Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.
Znak G-1b Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z dwiema kreskami na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
Znak G-1c Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z jedną kreską na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
Znak G-1d Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.
Znak G-1e Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z dwiema kreskami – na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
Znak G-1f Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z jedną kreską na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze A-9 lub A-10 umieszczono bliżej niż w odległości 150 m od przejazdu kolejowego na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h lub 100 m na pozostałych drogach, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.
Znak G-2 Sieć pod napięciem Oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.
Znak G-3 Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór. Znak ten informuje, że na przejeździe występuje jeden tor.
Znak G-4 Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór. Znak ten informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.
Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami
Ikona znaku Symbol Opis Znaczenie
Znak AT-1 Sygnalizacja świetlna Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej
Znak AT-2 Sygnalizacja świetlna wzbudzana Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę
Znak AT-3 Niebezpieczny zjazd Ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Znak AT-4 Stromy podjazd Ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Znak AT-5 Ruch kolizyjny Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.
Znak BT-1 Ograniczenie prędkości Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony. Obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2.
Znak BT-2 Koniec ograniczenia prędkości Odwołuje ograniczenie prędkości określone znakiem BT-1.
Znak BT-3 Blokada zwrotnicy Oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
Znak BT-4 Stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie Oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Dodatkowe znaki szlaków rowerowych
Ikona znaku Symbol Opis
Znak R-1 Szlak rowerowy lokalny
Znak R-1a Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-1b Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-3 Tablica szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-4 Informacja o szlaku rowerowym
Znak R-4a Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego
Znak R-4b Zmiana kierunku szlaku rowerowego
Znak R-4c Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
Znak R-4d Drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
Znak R-4e Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego
Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi
Ikona znaku Symbol Opis
Znak W-1 Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym
Znak W-2 Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym
Znak W-3 Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych
Znak W-4 Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych
Znak W-5 Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych
Znak W-6 Szerokość mostu lub środka przeprawowego
Znak W-7 Wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj