Przegląd pojazdu

Niebawem wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania przeglądów pojazdów. Przedstawiamy, z jakimi zmianami muszą się liczyć kierowcy.

Od 13 listopada 2017 r. kierowcy będą musieli za badanie techniczne zapłacić przed jego wykonaniem – to najważniejsza zmiana, jaka nas czeka wraz ze zmianą przepisów. Dotychczas za przegląd płaciło się po jego wykonaniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania. Jeśli diagnosta odesłał kierowcę, ten mógł pojechać do mniej wymagającej stacji i dostać pieczątkę. Nowe przepisy mają ograniczyć tą tzw. turystykę przeglądową i zmobilizować kierowców do zadbania o swoje auta. Oprócz tego wynik przeglądu (także negatywny) zostanie wpisany przez diagnostę do Centralnej Ewidencji Pojazdów, nawet jeśli właściciel zrezygnuje z jego przeprowadzenia.

Każda szkoda do wglądu

Zmiany nastaną także w nowym systemie CEPiK. Od teraz będzie się odnotowywać każdą poważną usterkę w aucie, określaną jako „szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mający wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego”. Szkody będą wpisywać ubezpieczyciele lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewykupionej polisy OC. Ma to pomóc w poprawnym odczytaniu historii pojazdu i poznaniu jego ewentualnej powypadkowej przeszłości. Każdy będzie mógł ją sprawdzić przez internet, ale nie znajdzie tam informacji o szkodach wykonywanych na własną rękę lub powstałych jeszcze za granicą. W CEPiKu pojawią się również informacje o zastawach rejestrowych pojazdu.

Zatrzymają dowód na granicy

Straż graniczna
Samochód straży granicznej

Jeszcze jedna zmiana będzie dotyczyć praw Straży Granicznej. Uzyska ona prawo do zabierania dowodów rejestracyjnych w przypadku wykrycia niedostatecznego stanu technicznego pojazdu. Dotychczas w tym celu musiała wzywać policję.

Zmiany w przepisach od 13 listopada 2017 r.

Co jest obecnieCo będzie
Za badanie płaci się po jego ukończeniuZa badanie będzie się płacić przed jego wykonaniem
W bazie CEP pojazdu nie ma informacji o poważnych szkodachUbezpieczyciele będą wpisywali do CEPiK informacje o poważnych szkodach
W bazie CEPiK nie ma informacji o zastawach rejestrowychKierowca sprawdzi przez internet, czy auto ma ustanowiony zastaw
Straż graniczna nie może zatrzymać dowodu rejestracyjnegoStraż graniczna będzie miała prawo zatrzymać dowód rejestracyjny