Wypowiedzenie OC

Ceny polis OC szybko rosną, ale porównywarki ubezpieczeń pozwalają na szybkie znalezienie tańszego ubezpieczenia. Jego wykupienie trzeba połączyć z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy OC. Podpowiadamy, jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia pojazdu i zawrzeć nową.

Aby wypowiedzieć umowę OC, trzeba pilnować terminów – można to zrobić najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu umowy. Oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio u ubezpieczyciela, u agenta lub pocztą, za pośrednictwem listu poleconego. Z dniem 11 lutego 2012 roku weszły w życie nowe przepisy mówiące o tym, że o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego, a nie odbiór dokumentu przez ubezpieczyciela, jak miało miejsce wcześniej. W przypadku przekroczenia terminu obowiązywania umowy zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

Jeżeli kierowca przed upływem okresu ubezpieczeniowego wykupi OC na kolejny okres i innego ubezpieczyciela, ale zapomni wypowiedzieć dotychczasową polisę – będzie mógł to zrobić. Umowę automatycznie przedłużoną można wypowiedzieć nawet po dniu jej rozpoczęcia. Za okres do złożenia wypowiedzenia (czyli czas objęcia auta podwójnym ubezpieczeniem) trzeba będzie jednak zapłacić składkę.

DO POBRANIA

Wypowiedzenie umowy OC – wzór (DOC)

Wypowiedzenie umowy OC – wzór (PDF)

 

________________________________________

miejscowość i data

______________________________________

nazwa ubezpieczyciela

__________________________________

ulica numer budynku

_____________________

kod pocztowy miasto

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)[1] wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą ubezpieczeniową numer: _______________________________________________ .

 

 

Dane ubezpieczającego/posiadacza pojazdu:

________________________________________________________________________

imię i nazwisko/nazwa firmy

________________________________________________________________________

adres

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

dane pojazdu: marka, typ i model

________________________________________________________________________

numer rejestracyjny pojazdu

 

Z poważaniem

 

imię i nazwisko

[1] Art. 28. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. […].

Co trzeba wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej)?

Automatyczne przedłużanie, terminy i kary za brak OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Muszą posiadać je także samochody, motocykle czy motorowery, które nie są eksploatowane, nie posiadają ważnego badania technicznego, itd. Krótkoterminowe OC przewidziano jedynie dla pojazdów historycznych, wolnobieżnych, zarejestrowanych czasowo (tzw. OC komisowe) oraz zarejestrowanych za granicą do czasu rejestracji ich w Polsce (z ograniczeniem do 30 dni) – wyjątki nie dotyczą więc normalnie eksploatowanych samochodów czy motocykli.

Jazda bez OC – kary

Za brak polisy OC właścicielowi pojazdu grożą wysokie kary. Od kilku lat może to wyjść na jaw nie tylko przy kontroli drogowej. Baza ubezpieczonych pojazdów jest coraz bardziej obszerna, a przeszukujący je „robot”, tzw. wirtualny policjant, każdego roku wyławia dziesiątki tysięcy pojazdów bez OC. W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na właściciela pojazdu karę za brak OC. Jest ona uzależniona od typu pojazdu, okresu braku polisy oraz minimalnego wynagrodzenia za płacę w roku kontroli. W 2018 r. kara za brak OC na samochód osobowy wynosi 4200 zł (dwukrotność minimalnego wynagrodzenia). Jeżeli OC nie było wykupione przez 4-14 dni, wynosi 2100 zł, natomiast przy trzydniowym braku to 840 zł. Dla jednośladów czy quadów to odpowiednio 700, 350 i 140 zł.

Jazda bez OC – odpowiedzialność

Osoba, która decyduje się na jazdę pojazdem bez OC podejmuje ogromne ryzyko. Jeżeli spowoduje wypadek lub kolizję, nie będzie mogła liczyć na jakąkolwiek formę ochrony. Co prawda UFG wypłaci poszkodowanym odszkodowania czy renty, ale później uruchomi postępowanie regresowe, co oznacza, że sprawca zdarzenia będzie musiał oddać całą kwotę! Średnia kwota do zwrotu to kilkanaście tysięcy złotych, jednak sprawcy najpoważniejszych wypadków, którzy nie mieli OC, muszą oddać przeszło milion złotych!

Automatyczne przedłużenie polisy

Opóźnienie w opłaceniu składki OC nie zawsze jest powodem do zmartwień. Jeżeli poprzednia polisa została w całości opłacona (jednorazowo lub w ratach), polisa na kolejny rok przedłuży się automatycznie i będzie ważna. Kierowca może jedynie zostać obciążony odsetkami za nieterminową opłatę. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku zakupu samochodu. Z wykupionej polisy można korzystać do końca okresu umowy. Polisa nie przedłuży się automatycznie i właściciel pojazdu musi zadbać o wykupienie nowego OC.

Oceń ten wpis
[Głosów: 2 Średnia: 5]