Tymczasowe tablice rejestracyjne

Tablice tymczasowe są wydawane na wniosek właściciela pojazdu w określonych przypadkach. Takie tablice rejestracje są ważne przez 30 dni. Zobacz, kiedy należy wyrobić tymczasowe tablice.

Tymczasowe tablice stosuje się do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych. Takie tablice wyróżniają się czerwonymi znakami na białym tle. Rejestracje tymczasowe występują w trzech wariantach: „zwykłym” (także dla przyczep), zmniejszonym oraz motocyklowym (także dla traktorów i motorowerów).

Do 11 lipca 2019 r. obowiązywał jeszcze jeden rodzaj tymczasowych tablic – tymczasowe badawcze. Służyły one do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych w celu przeprowadzania badań homologacyjnych przez jednostkę upoważnioną lub w celu przeprowadzania badań pojazdów, ich wyposażenia lub części przez jednostkę badawczą producenta.

Kiedy są wydawane tablice tymczasowe?

Ustawodawca przewidział kilka przypadków, w których konieczne jest wyrobienie tymczasowych rejestracji:

  • wywóz pojazdu za granicę (pojazd musi zostać wyrejestrowany przez nowego właściciela i opuścić Polskę na tymczasowych tablicach),
  • przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Polski,
  • przejazd związany z koniecznością wykonania badania technicznego pojazdu lub jego naprawy (również w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy i jego pierwszej rejestracji w Polsce),
  • na okres oczekiwania na odbiór wtórnika dotychczasowej tablicy rejestracyjnej (w przypadku jej uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży),
  • na okres oczekiwania na odbiór zamówionych tablic indywidualnych.

Początkowo tymczasowe tablice rejestracyjne były wydawane przy każdej zmianie właściciela pojazdu. Po 2002 r. zrezygnowano z tego rozwiązania.

Tablice tymczasowe są ważne przez 30 dni od daty ich wydania. Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia tego okresu o 14 dni. Po upływie wskazanego terminu tymczasowe rejestracje należy zwrócić do wydziału komunikacji (nie dotyczy to sytuacji wywozu pojazdu za granicę).

Koszt tablic tymczasowych

  • 62 zł – to całkowity koszt tymczasowej rejestracji samochodu (112 zł w przypadku wywozu za granicę)
  • 40,75 zł – to całkowity koszt tymczasowej rejestracji przyczepy lub naczepy (65,75 zł w przypadku wywozu za granicę)
  • 37,75 zł – to całkowity koszt tymczasowej rejestracji motocykla, traktora i motoroweru (65,75 zł w przypadku wywozu motocykla lub traktora za granicę i 55,75 zł w przypadku wywozu motoroweru)