PoradyPoradyStrefa zamieszkania i panujące w niej przepisy. Mogą zaskakiwać!

Strefa zamieszkania i panujące w niej przepisy. Mogą zaskakiwać!

Strefa zamieszkania to obszar, gdzie bezpieczeństwo pieszych pełni szczególną rolę. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania i o jakich zasadach nie wolno zapominać.

Duże osiedla mieszkaniowe, obszary gęstej zabudowy jednorodzinnej, centra miast – to wszystko miejsca, gdzie codziennie odbywa się wzmożony ruch pieszych. Aby zapewnić mieszkańcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, na lokalnych uliczkach wprowadzane są często rozwiązania organizujące poruszanie się pojazdów na specjalnych zasadach. Jedną z takich specyficznych form uspokojenia ruchu jest strefa zamieszkania. Daje ona liczne przywileje pieszym, a jednocześnie wymaga od kierowców innego niż na większości dróg publicznych zachowania. I choć obszary objęte strefą zamieszkania nie należą do rzadkości, to wiele osób zapomina o obowiązujących na nich przepisach. Wyjaśniamy, jakie dokładnie zasady panują w strefie zamieszkania.

Strefa zamieszkania – jak wygląda znak?

Znak_D-40_Strefa_zamieszkania
Znak D-40 – Strefa zamieszkania

Najpierw warto przytoczyć oznakowanie, które informuje, że wjechaliśmy właśnie do strefy zamieszkania. Początek obszaru ustanawia znak D-40, czyli niebieska tablica z namalowanymi kilkoma białymi piktogramami przedstawiającymi auto, pieszych oraz budynek. Z kolei koniec strefy powinny być opatrzony znakiem D-41 i to jedynie on (a nie np. najbliższe skrzyżowanie) może odwołać funkcjonowanie opisywanej organizacji ruchu.

Jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania?

Reguły panujące w strefie zamieszkania odnoszą się do prędkości poruszania się pojazdów, sposobu parkowania, a ponadto ustalają kwestię pierwszeństwa i dodatkowego oznakowania. Niestety, części z tych zasad kierowcy nie są świadomi, co z łatwością może prowadzić do groźnych sytuacji.

Oto jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania:

  • Maksymalna dozwolona prędkość wynosi 20 km/h;
  • Pieszy może poruszać się po całej szerokości drogi, nie ma obowiązku korzystania z chodnika;
  • Pieszy ma w każdej sytuacji pierwszeństwo przed samochodem;
  • Dzieci do lat 7 nie muszą przebywać pod opieką dorosłych;
  • Nie ma obowiązku malowania przejść dla pieszych;
  • Wszystkie skrzyżowania są równorzędne – należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony;
  • Parkowanie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych do tego miejscach;
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakiem ostrzegawczym A-11a;
  • Wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę publiczną jest traktowany jako włączanie się do ruchu;
  • Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania należy ustąpić pierwszeństwa pozostałym uczestnikom ruchu.
Znak_D-41_Koniec_strefy_zamieszkania
Znak D-41 – Koniec strefy zamieszkania

Strefa zamieszkania – mandat

Niestosowanie się do zasad panujących w strefie zamieszkania może zakończyć się dotkliwym mandatem. Ukaraniu podlega chociażby przekroczenie dozwolonej prędkości – jeśli złamiemy limit o ponad 50 km/h, czeka nas nie tylko grzywna w wysokości 1500 zł, ale również 10 punktów karnych oraz zatrzymanie uprawnień na 3 miesiące. Mandat w kwocie 1500 zł możemy ponadto zdobyć, nie ustępując pierwszeństwa pieszemu. Tylko 100 zł i 1 punkt karny grożą za to za postój poza wyznaczonymi ku temu miejscami.

Redakcja poleca:

Strefa zamieszkania, strefa ruchu, droga wewnętrzna – czym się różnią?

Jakie znaki odwołują ograniczenia prędkości?

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji