PoradyPoradyRekordowe kary za brak OC od lipca 2024. Jak działa system wykrywania...

Rekordowe kary za brak OC od lipca 2024. Jak działa system wykrywania braku OC?

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów.

Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku?

Kara za brak OC jest naliczana nawet za jednodniową przerwę między kolejnymi polisami ubezpieczeniowymi. Jej wysokość zależy od typu zarejestrowanego pojazdu, liczby dni bez ważnego OC oraz minimalnej płacy brutto, która od 1 lipca 2024 roku wynosi 4300 zł. Najniższe kary dotyczą właścicieli motocykli i motorowerów, natomiast najwyższe – właścicieli samochodów ciężarowych.

Samochody osobowe:
– do 3 dni: 1720 zł
– od 4 do 14 dni: 4300 zł
– Powyżej 14 dni: 7200 zł

Samochody ciężarowe:
– do 3 dni: 2580 zł
– od 4 do 14 dni: 6450 zł
– powyżej 14 dni: 12900 zł

Motocykle i motorowery:
– do 3 dni: 290 zł
– od 4 do 14 dni: 720 zł
– powyżej 14 dni: 1430 zł

Mechanizm wykrywania braku OC

Wykrywanie pojazdów bez ważnego OC będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego nadzorowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). System ten regularnie sprawdza bazę danych zarejestrowanych pojazdów i porównuje je z polisami ubezpieczeniowymi. W przypadku stwierdzenia braku ważnego OC, właściciel pojazdu zostanie automatycznie poinformowany o nałożonej karze. System UFG wykrywa brak OC w dowolnym momencie. Jak wynika z danych w 2022 roku wystawiono ponad 320 tysięcy wezwań do zapłaty, czyli o ponad 22% więcej niż rok wcześniej.
Najczęstszą przyczyną braku OC jest świadome nieopłacenie składki uzasadniane brakiem środków oraz przekonanie, że OC nie jest wymagane dla pojazdów nieużywanych. Kolejną przyczyną jest nieopłacenie składki ratalnej.
Czy system jest 100-procentowo szczelny? Jeszcze nie, ale jak widać po danych pętla się zaciska i szansa na to, że uniknie się kary za nieopłacenie składki OC z roku na rok spada. Naprawdę nie warto ryzykować, nie tylko z tego względu.
Kiedy przedawnia się kara? Kara za brak ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli.

Cele zmian

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie liczby pojazdów posiadających ważne ubezpieczenie OC, co zmniejszy liczbę nieubezpieczonych kierowców oraz zabezpieczenie poszkodowanych w wypadkach drogowych przed problemami z uzyskaniem odszkodowania. Brak ważnego OC niesie ze sobą poważne konsekwencje nie tylko finansowe. W przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym, nieubezpieczony kierowca musi pokryć wszystkie koszty związane z odszkodowaniami i naprawą szkód z własnej kieszeni. Dodatkowo, może również spotkać się z dodatkowymi sankcjami prawnymi.
Za brak ważnego ubezpieczenie poza granicami Polski grozi nawet kara pozbawienia wolności. Taką możliwość przewiduje się w Belgii, Grecji, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Serbii i Szwajcarii.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Aby uniknąć kary za przerwę w ubezpieczeniu OC, w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty trzeba:

  • Udowodnić UFG, że w okresie podanym na wezwaniu samochód był ubezpieczony, co oznacza, że zakład ubezpieczeń mógł popełnić błąd w przekazywaniu informacji.
  • Udokumentować, że nie dotyczy Cię obowiązkowe ubezpieczenie OC, np. auto zostało skradzione.

Jeśli zarzut braku OC dotyczy sprzedanego samochodu, trzeba przedstawić UFG:

  • Dowód zbycia auta, np. umowę sprzedaży.
  • Dowód ważnego ubezpieczenia pojazdu do dnia jego sprzedaży.

Dokumenty te można przekazać UFG e-mailem na adres oplaty@ufg.pl, pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście. Szczegóły swojej sprawy można sprawdzić, przygotowując numer z wezwania od UFG i zakładając konto na https://www.ufg.pl/. Po zalogowaniu uzyskuje się pełny dostęp do danych.

Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć umowy sprzedaży auta?

Spróbuj zweryfikować dane o swoim byłym samochodzie w CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) na stronie www.cepik.gov.pl/dla-obywateli. Możesz sprawdzić historię pojazdu lub złożyć wniosek o udostępnienie danych właściciela. Alternatywnie, poproś zakład ubezpieczeń o wystawienie ZOPUK z informacją o zmianie właściciela auta.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji