Renault - logo

Łatwy dostęp do serwisu wynikający z rozbudowanej sieci ASO.

46,9%

Wynik Renault dokładnie odpowiada średniej dla wszystkich marek – 46,9 proc. ankietowanych przyznało maksymalne noty. Kontakt z serwisem nie jest stresującym przeżyciem, przede wszystkim dzięki wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmowi mechaników.

Jakość obsługi: 4/5
Fachowość/kompetencje: 4/5
Skuteczność napraw: 3/5