Taryfikator punktów karnych

Do większości wykroczeń drogowych są przypisane punkty karne. Aktualny taryfikator na rok 2021 obejmuje m.in. punkty za przekroczenie prędkości czy przejazd na czerwonym świetle.

Punkty karne zostały wprowadzone jako dodatkowa kara dla kierowców oprócz mandatów, które w Polsce nie są uzależnione od zarobków, więc dla różnych osób mają różną dotkliwość. Punkty „bolą” wszystkich jednakowo. Po przekroczeniu 24 punktów, kierowca jest wysyłany na egzamin sprawdzający umiejętności. Jeżeli go nie zda – traci prawo jazdy. W przypadku młodych kierowców (rok od uzyskania prawa jazdy) po 20 następuje utrata „prawka” za punkty.

Poniżej prezentujemy aktualne wartości wysokości punktów karnych, czyli taryfikator punktów karnych.

Wykroczenia za które dostaniemy punkty karne:
Czyny o charakterze szczególnym
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
Przewóz osób

Aktualny taryfikator punktów karnych na 2021 r.

Czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt.
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt.
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 pkt.
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych:
  10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 pkt.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 pkt.
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 pkt.

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 6 pkt.
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt.
 • Niestosowanie się do znaków (na ilustracjach pokazujemy wybrane z nich):
 1. B-2 „zakaz wjazdu”: 5 pkt.

B-2

 1. B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 5 pkt.

b-1

 1. B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 pkt.

b-21b-22

 1. C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”: 5 pkt.

Znaki 1

 1. F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt.

znaki f

 1. P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”: 5 pkt.

znaki p

 1. P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 pkt.

Znaki drogowe 49

 1. B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 4 pkt.

b-31

 1. B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 pkt.

Znaki 1 (2)

 1. B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 pkt.

Znaki drogowe

 1. D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 pkt.

Znak D-18

 1. P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 pkt.

Znaki drogowe

 1. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 2 pkt.

Znaki drogowe 13

 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
 1. Na skrzyżowaniu, rowerzystom, pojazdom szynowym: 6 pkt.
 2. Podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze lub podczas włączania się do ruchu: 5 pkt.
 3. Podczas cofania: 4 pkt.
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt.
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 pkt.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
 1. Powyżej 50 km/h: 10 pkt.
 2. Od 41 do 50 km/h: 8 pkt.
 3. Od 31 do 40 km/h: 6 pkt.
 4. Od 21 do 30 km/h: 4 pkt.
 5. Od 11 do 20 km/h: 2 pkt.
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt.
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania:
 1. Na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nim: 10 pkt.
 2. Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt.
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”: 5 pkt.

b-24b-25

 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
 1. Od zmierzchu do świtu: 4 pkt.
 2. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt.
 3. W okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt.
 4. W tunelu, niezależnie od pory doby: 4 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich:
  2 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych:
  2 pkt.
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt.
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt.

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt.
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju:
  1 pkt
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt.
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt.
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”: 2 pkt.
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 pkt.
 • Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt.
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt.
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt.
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowe: 2 pkt.
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt.

Przewóz osób

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt.
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
 1. 1 osobę: 1 pkt
 2. 2 osoby: 2 pkt.
 3. 3 osoby: 3 pkt.
 4. 4 osoby: 4 pkt.
 5. 5 osób: 5 pkt.
 6. 6 osób: 6 pkt.
 7. 7 osób: 7 pkt.
 8. 8 osób: 8 pkt.
 9. 9 osób: 9 pkt.
 10. 10 i więcej osób: 10 pkt.
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 lub osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy:
  3 pkt.
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie: 2 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 2 pkt.

Kiedy kasują się punkty karne?

Wszyscy wiedzą, że punkty zgromadzone na ich koncie kasują się po roku. Tu jednak pojawiają się pierwsze niejasności i pytania – kiedy dokładnie znikają punkty i od kiedy biegnie ten czas? Dokładnie po roku od popełnienia danego wykroczenia. Czyli jeśli kierowca została zatrzymany 1 stycznia 2020 r. i dostał 10 punktów, to 1 stycznia 2021 r. nie będzie po nich już śladu. Uwaga! Bieg przedawnienia zaczyna się od dnia popełnienia wykroczenia, a nie wręczenia mandatu czy wpisania punktów do bazy danych.

Zdobył 259 punktów karnych. Jak to możliwe?

Tymczasowe punkty karne

Ustawodawca, oprócz punktów tzw. ostatecznych, przewidział także punkty tymczasowe. Te są dopisywane do konta kierowcy w przypadku odmówienia przyjęcia mandatu. Nawet jeśli suma punktów stałych i tymczasowych przekroczy limit, nie oznacza to, że tracimy prawo jazdy. Punkty tymczasowe stają się ostatecznymi dopiero po skazującym wyroku.

Kiedy przedawniają się punkty karne

Wielu kierowców, którzy mają prawie dopuszczalny limit punktów, w przypadku kolejnego przewinienia odmawia przyjęcia mandatu. Decydują się na sprawę w sądzie chociaż wiedzą, że ich wina jest bezsprzeczna i nie mają szans na uniewinnienie. Powód? Są przekonani, że zanim zostaną skazani, ich poprzednie punkty zostaną skasowane, ponieważ minie rok. Dzięki temu nie przekroczą limitu i nie stracą prawa jazdy. To błędne myślenie. Właśnie w takim przypadku obowiązuje wyjątek od zasady przedawnienia punktów po roku od wykroczenia. Jeśli suma punktów tymczasowych i ostatecznych przekracza 24 (lub 20 dla młodych kierowców), system „zamraża” je, tzn. czeka na decyzję sądu. Nie ma znaczenia po jakim czasie zapadnie wyrok. Z chwilą uznania sprawcy winnym i zmiany punktów na ostateczne, ponownie zostaje sprawdzony ich limit w ciągu 12 miesięcy, kiedy zostało ujawnione wykroczenie, którym zajął się sąd.

Czy można otrzymać mandat z fotoradaru bez punktów karnych?

Punkty karne – redukowanie poprzez szkolenie w WORD

Kierowcy co pół roku mogą skorzystać ze specjalnego szkolenia w WORD. Po jego odbyciu zostanie odjętych 6 punktów karnych. Ale są pewne ograniczenia. W szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż co pół roku. Nie można także odbyć go, jeśli kierowca przekroczył już limit punktów. Co więcej, szkolenie nie może odjąć więcej punktów niż zostało zgromadzone na naszym koncie. Czyli w przypadku osoby posiadającej 4 punkty po szkoleniu zostaną odjęte 4 zamiast 6 punktów.

Egzamin sprawdzający po zebraniu ponad 24 punktów

Jaka jest procedura po przekroczeniu limitu punktów? Policja wysyła taką informację do kierowcy i wydziału komunikacji. Osoba, która przekroczyła limit punktowy, dostaje nakaz zwrotu prawa jazdy i skierowanie na kontrolę kwalifikacji. To oznacza, że musi ponownie przejść egzamin teoretyczny i praktyczny. Natomiast kierowca, który miał prawo jazdy krócej niż rok, musi od nowa odbyć kurs i zdać egzamin. Ważne! Przekroczenie limitu skutkuje utratą wszystkich posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Jeśli po przekroczeniu limitu punktów kierowca zostanie zatrzymany przez drogówkę, funkcjonariusze odbiorą mu dokument. Muszą to być jednak punkty karne wpisane już do bazy danych. To oznacza, że kierowca, który ma 20 punktów i podczas kontroli za przewinienie dostanie kolejnych pięć, na drodze nie straci prawa jazdy.

Za co i jaki dostaniesz mandat? Odpowiedź w naszym obszernym taryfikatorze mandatów

 

4 KOMENTARZE

 1. Tak, tak. A nawet więcej! Najlepiej ograniczyć prędkość do zera i karać za przekroczenie ! Będzie całkowicie bezpiecznie!
  A może więcej dróg eks i autostrad? Może pracodawcy płacący za godzinę a nie mający w dupie ile jedzie się np z Koszalina do Poznania albo Słupska do Gdańska albo ze Szczecina do Bydgoszczy? Nieeee. To za trudne. Zostańmy przy pierwszym pomyśle…

 2. Tak bierzecie przykład z USA gdzie u nich zdanie egzaminu to „pestka” (zawsze zdaje się na tej samej dawno wyuczonej trasie).To dlaczego u nas takie wymagania i utrudnienia dla kursantów? – Tak lubicie gnębić Polaków. Mandaty w wysokości unijnej czy amerykańskiej tylko polskie zarobki co najmniej 4 razy mniejsze. Polscy inteligenci od przepisów drogowych zezwolili na jazdę na rowerze po drogach po 18 r.ż. Czyli idąc tym tokiem rozumowania jeżeli z upływem 18 roku życia przepisy ruchu drogowego same „wchodzą” nam do głowy to dlaczego pojazdami silnikowymi nie możemy jeździć skoro po 18 r.ż automatycznie mamy kodeks drogowy w głowie i manewrowanie chyba też?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj