Ubezpieczenie OC

Przedstawiamy sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa pokryje koszt wyrządzonych przez nas szkód, ale i może zażądać od kierowcy jej zwrotu.

Kierowcy często nie zdają sobie sprawy, że ich polisa OC zawiera szereg wyłączeń i w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel nie odpowiada za wyrządzone przez nich szkody. Czasami zdarza się tak, że firma płaci odszkodowanie poszkodowanej osobie, ale potem żąda od swojego klienta zwrotu wypłaconych pieniędzy. Oto siedem sytuacji, w których nie ma co liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje za nas wszystkie koszty.

NASZ SKLEP

Szkody podczas wysiadania

Odszkodowanie jest wypłacane, jeśli szkodę parkingową podczas wysiadania popełni właściciel pojazdu, kierowca lub jego dziecko do 13 roku życia. Problem pojawi się, jeśli inny samochód obije pasażer nie będący współwłaścicielem auta i nie ma w tym winy kierowcy.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Jeśli kierowca spowoduje stłuczkę i ucieknie z miejsca zdarzenia, czekają go niemałe konsekwencje. W przypadku wykrycia nie tylko straci zniżki w OC, ale też będzie musiał pokryć wszelkie koszty usunięcia szkody, poniesione przez ubezpieczyciela.

Szkoda w środowisku

Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów za usuwanie szkód związanych ze skażeniem środowiska. W praktyce takie sytuacje rzadko się zdarzają, ale przykładowo może to być wymuszenie pierwszeństwa cysternie przewożącej niebezpieczne substancje, w efekcie czego dojdzie do jej przewrócenia lub rozszczelnienia.

Szkody w swoim aucie

Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłacenia odszkodowania, jeśli dojdzie do kolizji dwóch aut należących do tego samego właściciela. Tym samym nie ma co liczyć na pokrycie szkody z OC, jeśli np. syn wyjeżdżając z garażu jednym autem ojca zarysuje drugie, którego właścicielem również jest ojciec.

Kolizja po pijanemu

Za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także za szkody spowodowane celowo ubezpieczyciel co prawda pokryje koszty odszkodowania, ale automatycznie zwróci się też do klienta o zwrot poniesionych wydatków.

Szkody na przedmiotach wartościowych

Wypłacenie odszkodowania z polisy OC nie dotyczy kierowców, którzy spowodują wypadek w wyniku którego „ucierpią” m.in. gotówka, biżuteria, papiery wartościowe lub dzieła sztuki. Koszty strat będzie musiał ponieść sprawca zdarzenia.

Szkody wyrządzone przez kierowcę bez uprawnień

Nawet jeśli dana osoba wykupi polisę OC, ale porusza się samochodem bez wymaganych uprawnień i spowoduje kolizję, nie będzie mogła liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Co prawda pokryje on koszty naprawy szkody, ale później zwróci się do kierowcy o zwrot.