Kontrola OC

Czy kontrola prędkości została wykonana prawidłowo? Czy policjant właściwie zaparkował radiowóz? Te i inne wątpliwości może definitywnie rozwiać nowa wersja rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już gotowy (dokument znajduje się tutaj). Pojawiły się w m.in. zapisy zezwalające prowadzenie działań kontrolnych z postojem pojazdu policyjnego w miejscu, w którym jest to zabronione, ale nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. Oznacza to, że radiowóz będzie mógł być w zgodzie z prawem zaparkowany w zatoczce autobusowej, „na zebrze”, na poboczu wzdłuż linii ciągłej czy chodniku.

Kontrola alkomatem
Od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia funkcjonariusz nie będzie musiał poprzedzać kontroli zawartości alkoholu w tzw. trzeźwy poranek przedstawianiem się czy legitymowaniem. Wystarczy, że poda powód kontroli.

Podczas działań kontrolnych, które zostały ukierunkowane na skontrolowanie stanu trzeźwości jak największej liczby kierowców przy użyciu urządzeń elektronicznych (czyli tzw. trzeźwe poranki) lub bycia pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, co zostanie sprawdzone bez badania laboratoryjnego (czyli narkotestem), policjant nie będzie musiał się legitymować, ani przedstawiać, a jedynie podać przyczynę zatrzymania. W przypadku wątpliwości osoba będzie mogła poprosić funkcjonariusza o wylegitymowanie się.

Redakcja poleca: Jak negocjować z policjantem?

Funkcjonariusze będą też zobligowani do używania przyrządów kontrolno-pomiarowych zgodnie z instrukcją obsługi, po przeprowadzeniu testów wymaganych w tej instrukcji oraz – cytując projekt rozporządzenia – zgodnie z przepisami meteorologicznymi. Zapis ten oraz jego wdrożenie w życie ma ukrócić sytuacje, w których kierowca ma podstawy do podważenia pomiaru prędkości w sądzie.

Kontrola drogowa
Kontrola z użyciem miernika prędkości będzie wymagała zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia, wykonania niezbędnych testów (jeżeli przewidziano je w dokumencie) oraz obsługi urządzenia w sposób zgodny ze wskazówkami jego producenta.

Przypomnijmy, że w instrukcjach obsługi radarów znajdują się zapisy, które dokładnie precyzują sposób używania sprzętu (lub zakazują tego) na drogach z barierami, w pobliżu anten i przekaźników, podczas opadów atmosferycznych czy z określonymi kątami między torem jazdy samochodu a dokonującym pomiaru funkcjonariuszem.

Dokonując kontroli stanu technicznego pojazdu, podobnie jak diagnosta, funkcjonariusz będzie musiał zakwalifikować wykryte usterki jako drobne, poważne i niebezpieczne, dopasowując do tego dalsze działania (zwrócenie uwagi kierowcy na nieprawidłowości, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego czy zlecenie odholowania pojazdu). Sposób identyfikowania usterek został opisany w załączniku do rozporządzenia, więc funkcjonariusz nie będzie miał dowolności w ich ocenie.

Zobacz także: Odcinkowy pomiar prędkości. Ryzyko wpadki jest małe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj