Wypożyczasz auto na minuty? Zwróć uwagę, gdzie parkujesz. Inaczej może Cię to sporo kosztować.

Choć regulaminy poszczególnych firm świadczących usługi carsharingowe różnią się między sobą, wniosek jest jeden. Kończąc wynajem, należy zostawić samochód w obszarze miejskiej strefy płatnego parkowania, na publicznym, ogólnodostępnym parkingu lub na miejscu wyznaczonym przez operatora carsharingu.

Dlatego szczególnie należy uważać na miejsca, w których zakaz parkowania obowiązuje okresowo (np. tylko w weekendy). Jeśli nikt nie zdąży wypożyczyć pozostawionego przez nas auta i zostanie ono odholowane, wszelkie koszty z tym związane będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Specjalnie dla naszych Czytelników zapoznaliśmy się z regulaminami największych firm oferujących samochody na minuty. Zapraszamy do lektury.

4Mobility

W przypadku tej firmy pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym albo na parkingu zamkniętym lub płatnym (innym niż miejska strefa płatnego parkowania) skutkuje nałożeniem na klienta opłaty w wysokości 100 zł. Oprócz tego klient ma obowiązek pokryć wszelkie dodatkowe koszty (opłata parkingowa, mandat, holowanie).

Easyshare

Użytkownik usługi Easyshare nie może zaparkować auta wbrew obowiązującym przepisom lub w miejscu, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań, a także w strefach gdzie istnieją ograniczenia czasowe postoju lub parkowania.

Nieprawidłowe parkowanie pojazdu skutkuje dla użytkownika otrzymaniem kary umownej w wysokości 100 zł oraz koniecznością pokrycia dodatkowych opłat (mandat, holowanie).

Innogy Go!

Regulamin usługi Innogy Go! także jest jasny: „Użytkownik nie może dokonać zakończenia najmu w miejscach, gdzie parkowanie jest ograniczone czasowo lub wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań (np. w strefie przeznaczonej wyłącznie dla mieszkańców)”.

W przypadku niezastosowania się do powyższego przepisu, na użytkownika zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł oraz będzie on zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat związanych z niewłaściwym parkowaniem (mandat, holowanie), chyba że udowodni, iż powyższe opłaty musiał ponieść z winy Innogy lub przepisy prawa stanowią, że nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Panek Carsharing

Zgodnie z art. 17 regulaminu:

Zabronione jest kończenie Wynajmu Samochodu poza Strefą PANEK oraz w następujących miejscach („Miejsce Zabronione”):

a. na terenie, na którym istnieją jakiekolwiek obostrzenia dotyczące postoju Samochodu, np. opłaty, kontrola i ograniczenia dostępu, ograniczenia czasowe postoju itp. (za wyjątkiem miejskiej publicznej strefy płatnego parkowania SPP („SPP”) i wyznaczonych przez PANEK miejsc parkingów specjalnych);
b. w miejscach objętych zakazem zatrzymywania lub postoju oraz innych miejscach, gdzie pozostawienie Samochodu będzie stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
c. w miejscach nieprzeznaczonych do zatrzymywania się lub postoju Samochodem lub utrudniających korzystanie z PANEK Carsharing;
d. (…)

Dalej czytamy, że „Pozostawienie przez Klienta Samochodu w innym miejscu, skutkujące naliczeniem z tego tytułu jakichkolwiek opłat innych niż opłata za parkowanie w SPP w Strefie PANEK, obciąża Klienta i Klient zobowiązany jest te koszty ponieść samodzielnie, a w przypadku poniesienia ich przez PANEK – zwrócić ich równowartość”.  Dodatkowo będziemy musieli zapłacić karę w wysokości 200 zł.

Korzystając  z usług Panka mamy również prawo się odwołać: „Zapłata wszelkich kar (…) jest obowiązkiem Klienta, chyba, że Klient wykaże, że zgodnie z przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie ich na Klienta nastąpiło z winy PANEK.”

Traficar

Regulamin Traficara również wyklucza możliwość zakończenia wynajmu na obszarze parkingów prywatnych albo miejscach dozwolonych do parkowania tylko w określonych godzinach lub dniach. W przypadku złamania tego zakazu, użytkownik zostanie obciążony kosztami parkowania pojazdu oraz innymi kosztami związanymi z koniecznością przeparkowania pojazdu. Wysokość opłaty za przeparkowanie pojazdu operator ustalił na 250 zł.

Vozilla

W przypadku tego operatora zakończenie wynajmu i pozostawienie auta w niedozwolonym miejscu oznacza dla użytkownika konieczność zapłacenia kary w wysokości 200 zł oraz obowiązek zwrotu kosztów za holowanie pojazdu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here