NowościAktualnościKoniec z parkowaniem na chodnikach. Propozycja zmiany prawa

Koniec z parkowaniem na chodnikach. Propozycja zmiany prawa

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany przepisów o ruchu drogowym, które pozwalają na postój na chodniku pojazdów o masie do 2,5 tony.

Ruch społeczny „Miejska Agenda Parkingowa” zaproponował zmiany w zasadach parkowania samochodów na drogach publicznych. Jednym z ich postulatów jest zmiana art. 47 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym, który obecnie zezwala na zatrzymanie lub postój pojazdu o masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony na drodze dla pieszych, pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad.
„Miejska Agenda Parkingowa” sugeruje, aby nowe przepisy pozwalały na parkowanie pojazdów na drogach dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego za pomocą odpowiednich znaków drogowych lub infrastruktury.

Celem jest wyeliminowanie obecnego powszechnego parkowania samochodów na chodnikach, co ma stać się rzadkością.

Mimo że art. 47 ust. 1 i 2 pozwala na postój pojazdów na drogach dla pieszych pod pewnymi warunkami, które mają zapewnić swobodę ruchu pieszych, w praktyce kierowcy często te zasady łamią. W rezultacie piesi muszą przeciskać się między samochodami i krawędzią chodnika, przechodzić na przejście dla pieszych zza zaparkowanych pojazdów, a nawet ustępować miejsca pojazdom poruszającym się po chodnikach. Policja i straż miejska mają trudności z egzekwowaniem tych przepisów, zwłaszcza w dużych miastach.
Choć z ustawowej definicji „drogi dla pieszych” wynika, że jedną z jej funkcji jest możliwość zatrzymywania się lub postoju pojazdów, głównym celem takiej drogi jest ruch pieszych. Nie powinien on być zakłócany przez parkujące pojazdy. Tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, jest wykroczeniem zgodnie z art. 90 § 1 Kodeksu wykroczeń. Realizacja podstawowego celu drogi dla pieszych powinna być zagwarantowana przez działania władz, w tym legislacyjne, i nie może być ograniczana przez inne funkcje tej drogi.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji