NowościAktualnościAktualne kategorie pojazdów (wg kodeksu drogowego)

Aktualne kategorie pojazdów (wg kodeksu drogowego)

Przedstawiamy wszystkie kategorie pojazdów, które rozróżnia polski kodeks drogowy.

Kategorie pojazdów określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Rozróżnia zarówno samochody osobowe, jak i przeznaczone do przewozu osób/towarów, a także pojazdy rolnicze, jednoślady oraz przyczepy. Oto wszystkie kategorie pojazdów klasyfikowane w kodeksie drogowym.

1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające
co najmniej cztery koła, w tym:

 • kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc
  oprócz siedzenia kierowcy;
 • kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające
  więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę
  całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
 • kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające
  więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę
  całkowitą przekraczającą 5 t.

2. Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła
i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:

 • kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków
  i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
 • kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków
  i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą
  12 t;
 • kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków
  i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

3. Kategoria O: przyczepy, w tym:

 • kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
  750 kg;
 • kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej
  750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t;
 • kategoria O3: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  ale nieprzekraczającej 10 t;
 • kategoria O4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t.

4. Kategoria L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy
czterokołowe, w tym:

 • kategoria L1e – motorowery dwukołowe;
 • kategoria L2e – motorowery trójkołowe;
 • kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka;
 • kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem;
 • kategoria L5e – motocykle trójkołowe;
 • kategoria L6e – czterokołowce lekkie;
 • kategoria L7e – czterokołowce.

Do kategorii L nie mogą być zaliczone pojazdy:

1) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h;
2) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą;
3) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych;
4) rowery i wózki rowerowe.

5. Kategoria T: ciągniki rolnicze, w tym:

 • kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
  nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy,
  o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie
  gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm.
  W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia
  siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z
  zamontowanymi oponami o największej średnicy;
 • kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
  nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż
  1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg
  i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości
  ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół
  każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest
  ograniczona do 30 km/h;
 • kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
  nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy,
  nieprzekraczającej 600 kg;
 • kategoria T4: ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości
  konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na
  prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4.1, T4.2, oraz T4.3;
 • kategoria T5: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
  przekraczającej 40 km/h.

6. Kategoria C: ciągniki gąsienicowe, w tym ciągniki kategorii C1, C2, C3, C4, C5
– według kryteriów podziału jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyróżnia
się kategorie C4.1, C4.2, oraz C4.3 według podziału jak dla kategorii T4.1, T4.2, oraz
T4.3.

7. Kategoria R: przyczepy rolnicze, w tym:

 • kategoria R1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
  1,5 t;
 • kategoria R2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t,
  ale nieprzekraczającej 3,5 t;
 • kategoria R3: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  ale nieprzekraczającej 21 t;
 • kategoria R4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t.

Każda kategoria przyczep oznaczona jest także indeksem „a” lub „b”, zależnie
od jej konstrukcyjnej prędkości:
„a” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej
40 km/h,
„b” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h.

Polecamy także:

Prawo jazdy na motocykl. Czym się różnią kategorie AM, A1, A2 i A?

Czym można jeździć z prawem jazdy kategorii B?

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji