Koronawirus-w-samochodzie

Pandemia wpłynęła niemal na wszystkie aspekty naszego życia. Nie wszystkie informacje są jednak złe. Pewne powody do radości mają zmotoryzowani.

Ograniczenia związane z przemieszczaniem się zmniejszyło zapotrzebowanie na paliwa. W efekcie ceny pod dystrybutorem spadły do nieobserwowanego od lat poziomu. Dość powiedzieć, że benzyna Pb95 na części stacji przebiła już psychologiczną barierę 4 zł/litr.
18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w której zostały przyjęte opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania.
Zmiany w prawie spowodowały przedłużenie ważności:

– prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
– pozwolenia na kierowanie tramwajem;
– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
– świadectwa kierowcy;
– legitymacji instruktora nauki jazdy;
– legitymacji egzaminatora;
– zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
– uprawnień do kierowania pojazdami;
– wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Warto wiedzieć: Zmiany w prawie. Więcej czasu na przerejestrowanie auta

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W tym czasie kierowcy będą musieli wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia, a terminy ważności dokumentów – przedłużyć.

Zawieszony jest też obowiązek wykonywania szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Dodatkowo kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here