Wjazd samochodem do lasu

Jesień to okres, w którym kierowcy zaczynają masowo wjeżdżać samochodami do lasów. Nie zawsze jest to w pełni legalne. Kiedy można dostać mandat za wjazd do lasu i ile on wynosi?

Udając się samochodem na grzyby warto dołożyć starań, by wjazd do lasu odbywał się w granicach prawa lub przynajmniej zdrowego rozsądku, gdyż za złamanie prawa straż leśna może nałożyć mandat za wjazd do lasu w wysokości 20-500 zł. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, może zakończyć się grzywną sięgającą 5000 zł. W niektórych leśnictwach przypadki nielegalnego wjazdu do lasu stanowią nawet 80% wykroczeń stwierdzonych przez straż leśną. Zatrzymani tłumaczą się najczęściej tym, że nie widzieli żadnych znaków zakazu wjazdu ani też szlabanu.

Wjazd samochodem do lasu (2)
Nawet gdyby przy takiej drodze nie stał znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów, kierowcy groziłby mandat za wjazd do lasu. Legalnie można jeździć wyłącznie po drogach, które nadleśnictwa udostępniły dla ruchu kołowego i potwierdziły ten fakt tablicą informacyjną.

Kwestię reguluje Art. 161 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że „kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.

Kiedy można legalnie wjechać samochodem do lasu?

Legalny wjazd do lasu nie jest możliwy tam, gdzie znajduje się utwardzony szlak, noszący ślady kół fragment gruntu czy podniesiony szlaban lub otwarta brama. Leśna droga musi być w wyraźny sposób oznakowana i oddana do użytku, o czym może informować np. tablica z napisem „Droga udostępniona dla ruchu kołowego” lub o podobnym brzmieniu. Sytuacja wygląda więc diametralnie inaczej niż w przypadku dróg publicznych, z których korzystać nie wolno dopiero, gdy zakazuje tego znak.

Odstępstw od tej reguły jest niewiele. Ograniczenia nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb, czy ludzi wykonujących czynności służbowe, gospodarcze (pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi, właściciele gruntów rolnych czy pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych itd.) – wymienia serwis www.torun.lasy.gov.pl.

droga udostepniona dla ruchu kolowego
Wjazd do lasu jest możliwy tylko, gdy droga została udostępniona dla zmotoryzowanych. Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł. (fot. http://www.torun.lasy.gov.pl)

Gdzie można parkować w lesie?

Odmiennie wyglądają też regulacje dotyczące parkowania – w lesie można zrobić to tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Nie przy drodze (co może ograniczać drożność drogi przeciwpożarowej czy gospodarczej), ani poza nią (ryzyko uszkodzenia roślinności, a w suchych okresach także zagrożeniem pożarem). Mapa wszystkich parkingów leśnych jest dostępna pod adresem www.czaswlas.pl. Za parkowanie poza wyznaczonym miejscami można otrzymać taki sam mandat jak za wjazd do lasu.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze może wydawać strażnik leśny lub funkcjonariusz straży parku. Jeżeli samochód przewozi drewno bądź zachodzi podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym. Wymienieni funkcjonariusze mają prawo do legitymowania osób i nakładania mandatów za wjazd do lasu czy jego niszczenie. Wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego – z użyciem broni włącznie.

Polecamy także:

Czy za naprawę auta w plenerze można dostać mandat?

Czy można dostać mandat za zbyt głośną muzykę w aucie?

2 KOMENTARZE

  1. Skoro większość lasów należy do skarbu państwa a państwo to teoretyczne obywatele (lud) , to w takim razie jestem posiadaczem lasu i mogę wjechać?

    • Idąc twoim tokiem rozumowania to teoretycznie mógłbyś wejść do każdej spółki Skarbu Państwa i zażądać wydania samochodu lub zabrać cokolwiek, „bo jesteś obywatelem, czyli właścicielem”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here