Mnogość znaków drogowych o różnych znaczeniach powoduje, że kierowcy nieraz łamią je zupełnie nieświadomie.

Często kierowcy specjalnie nie stosują się do zaleceń znaków drogowych, m.in. do ograniczeń prędkości. Jednak niektóre znaki mają tak skomplikowane znaczenie i nielogiczne zastosowanie, że kierowcy łamią je zupełnie nieświadomie. Niestety, nawet w takim przypadku mandat jest nieunikniony. Oto przykładowe, często niejasne sytuacje ze znakami w tle.

Pułapka na postoju dla taksówek

Postój taxi
Postój taxi – początek

 

Przekreślony znak TAXI w rzeczywistości oznacza koniec postoju dla taksówek, a nie jego początek. Kierowcy często biorą pod uwagę tą drugą opcję, ponieważ w większości przypadków przekreślenia na znakach oznaczają koniec ich obowiązywania.

Parkowanie w strefie zamieszkania

Parkowanie w strefie zamieszkania
Parkowanie w strefie zamieszkania

Kierowcy często myślą, że w strefie zamieszkania mogą parkować w każdym miejscu, gdzie nie jest to zabronione. Tak naprawdę auto można pozostawić tylko w wyznaczonych miejscach.

Znak „niebezpieczne zakręty”

Niebezpieczne zakręty
Niebezpieczne zakręty

Ten znak określa kierunek tylko pierwszego niebezpiecznego zakrętu. Drugi nie musi się zgadzać z tym widniejącym na znaku. W przypadku większej ilości niebezpiecznych zakrętów stosuje się tabliczkę z ich liczbą.

Znak zakazu i parking

Znak zakazu parkowania i parking
Znak zakazu parkowania i parking

Gdy jednocześnie widnieją znaki „Zakaz zatrzymywania i postoju” oraz „Parking”, oznacza to, że nie wolno zostawiać auta dopiero za parkingiem. Zaparkować natomiast można jedynie na wyznaczonych miejscach.

Brak znaku zakazu ruchu

Zakaz wjazdu do lasu
Zakaz wjazdu do lasu

Nawet gdy na leśnej drodze nie ma zakazu zabraniającego wjazd, poruszanie się po niej jest zabronione i grozi mandatem w wysokości 500 złotych. Do lasu można wjechać tylko wtedy, gdy pozwalają na to stosowne znaki. Podobnie w przypadku parkowania – możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach.

Strefa ograniczonej prędkości

Strefa ograniczenia prędkości
Strefa ograniczenia prędkości

Znak informujący o strefie ograniczenia prędkości jest anulowany tylko przez jego przekreślony, szary odpowiednik – „koniec strefy ograniczenia prędkości”. Kierowcy często zapominają, że nie odwołuje go np. najbliższe skrzyżowanie.

Granice parkingu

Strefa płatnego parkowania
Strefa płatnego parkowania

Często znak „parking płatny” obowiązuje nie tylko w wyznaczonych miejscach parkingowych, ale w całej strefie płatnego parkowania. Dlatego też za postój trzeba zapłacić nawet wtedy, gdy auto nie znajduje się w wyznaczonym miejscu parkingu.

Sygnalizator kierunkowy w lewo

Zielona strzałka do skrętu w lewo
Zielona strzałka do skrętu w lewo

Często zielona strzałka skierowana w lewo jest odbierana przez kierowców również jako możliwość zawrócenia. Jest to zabronione, nawet gdy przed skrzyżowaniem nie ma znaku „zakaz zawracania”.

Parkowanie pod prąd

Zatrzymanie samochodu pod prąd
Zatrzymanie samochodu pod prąd

Znak zakazujący parkowania obowiązuje nawet wtedy, gdy kierowca zostawił auto pod prąd i nie zauważył go. Do jego obowiązków należy sprawdzić, czy na danym obszarze nie obowiązuje zakaz parkowania.

Pułapka z ograniczeniem prędkości

Ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym
Ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym

Podobnie jak w przypadku, gdy ograniczenie prędkości znajduje się pod znakiem informującym o terenie zabudowanym, w przypadku gdy pod nazwą miejscowości znajduje się znak informujący o ograniczeniu prędkości, obowiązuje on na całym jej terenie. Kierowcy często są błędnie przekonani, że odwołuje go pierwsze skrzyżowanie.

Różne oznakowanie rond

Rondo
Rondo

Większość rond w Polsce występuje już ze znakiem „ustąp pierwszeństwa”. Sporadycznie zdarzają się skrzyżowania o ruchu okrężnym bez tego znaku. Wtedy pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na rondo, a ten na nim będący powinien mu ustąpić.

Zakaz parkowania przyczep

Zaparkowana przyczepa
Zaparkowana przyczepa

Zaparkowanie przyczepy jest zabronione na parkingach, na których nie ma odpowiedniej tabliczki z jej symbolem. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że jest połączona z ciągnącym ją samochodem.