Wyprzedzanie

Rząd zapowiedział dużo surowsze karanie piratów drogowych. Na obietnicach się nie skończyło. Trwają prace nad poważnymi zmianami w przepisach i taryfikatorach.

Na internetowej stronie sejmu (a dokładnie – tutaj) można znaleźć „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. W tym niepozornie brzmiącym dokumencie kryją się zapisy, które w przypadku zatwierdzenia staną się poważnym ciosem dla kieszeni kierowców łamiących prawo. Dlaczego?

Wystarczy spojrzeć na podpunkty, które zaczynają się od słów „po art. 92a dodaje się art. 92b w brzmieniu”:

„Art. 92b. § 1. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§ 2. Jeżeli sprawca wykroczenia określonego w § 1 w ciągu 2 lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w § 1 lub art. 86 § 1, 1a lub 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 90 § 1, art. 92a § 2, art. 93 § 1, art. 94 § 1 lub art. 98, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 złotych.”;

Jeżeli zmiany wejdą w życie nieprawidłowe wyprzedzanie będzie więc zagrożone surową karą. Do końca roku powinniśmy przekonać się, czy zmiany wejdą w życie.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj