Wniosek o wydanie wtórnika tablic

Zgubiłeś tablicę lub ją skradziono? Po złożeniu wniosku w Wydziale Komunikacji otrzymasz nową.

Przez zdarzenia losowe tablicę rejestracyjną można zgubić podczas podróży lub poważnie uszkodzić w wyniku zdarzenia drogowego. Jeśli jest na tyle uszkodzona, że utrudnione jest jej odczytanie, należy zastąpić ją nową. W tym celu należy pobrać i wydrukować wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, wypełnić go w domu i zanieść do swojego Wydziału Komunikacji. Można to też zrobić na miejscu.

Każde zgubienie lub kradzież tablic rejestracyjnych należy też zgłosić policji. Mogą one posłużyć niepowołanej osobie np. do kradzieży paliwa na stacji benzynowej, a przez odpowiednio wczesne zgłoszenie zaginięcia/kradzieży właściciel pojazdu oczyszcza się z ewentualnych zarzutów. Uniknie tym samym niespowodowanych przez niego kosztów.

DO POBRANIA

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych – wzór (DOC)

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych – wzór (PDF)